Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
”Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”.
Minął termin składania ofert
2022-11-25 13:11:49
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeńsko Gmina Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2021-11-12 12:25:01
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski
Minął termin składania ofert
2020-12-01 11:01:32
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2020-08-21 10:46:02
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2020-05-07 14:11:19
Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie
Minął termin składania ofert
2020-04-30 10:36:58
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otrzep
Minął termin składania ofert
2019-09-18 11:09:54
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pom. oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania
Minął termin składania ofert
2019-07-31 12:24:23
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pom. oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania
Minął termin składania ofert
2019-07-18 09:46:13
Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie
Minął termin składania ofert
2019-06-24 14:37:02
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników
Minął termin składania ofert
2019-06-04 12:43:15
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników
Minął termin składania ofert
2019-05-24 09:55:20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
Minął termin składania ofert
2019-05-08 14:14:27
Budowa przedszkola w Wierzchowie
Minął termin składania ofert
2019-03-11 12:52:14
Budowa przedszkola w Wierzchowie
Minął termin składania ofert
2019-02-21 09:43:42
Budowa przedszkola w Wierzchowie
Minął termin składania ofert
2019-01-25 14:19:03
Świadczenie usług przewozów regularnych na podstawie miesięcznych biletów dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wierzchowo w roku 2019
Minął termin składania ofert
2018-12-17 11:33:11
Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2018-10-23 13:38:57
Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w m. Wierzchowo. Działki ewid. 615/1, 862/2, 774/1
Minął termin składania ofert
2018-07-04 13:32:14
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna
Minął termin składania ofert
2018-03-26 13:29:48
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna
Minął termin składania ofert
2018-03-07 08:29:00
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018
Minął termin składania ofert
2017-11-27 12:33:47
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2017-10-30 14:19:07
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników.
Minął termin składania ofert
2017-05-25 13:25:25
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół
Minął termin składania ofert
2016-12-07 13:46:44
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2016-07-21 14:40:05
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep
Minął termin składania ofert
2016-06-13 11:53:58
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliw
Minął termin składania ofert
2016-05-18 14:35:48
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow Urzedu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespolu Szkol w Swierczynie - uzupelnienie 2
Minął termin składania ofert
2015-07-03 14:34:42
Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie
Minął termin składania ofert
2015-06-09 10:42:27
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 3
Minął termin składania ofert
2014-12-12 20:12:36
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 2
Minął termin składania ofert
2014-12-04 11:40:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników
Minął termin składania ofert
2014-11-14 13:47:08
Wierzchowo: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie
Minął termin składania ofert
2014-10-17 11:58:13
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2014-09-01 13:12:09
Zakup i dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w celu realizacji inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU WIERZCHOWO ? BĘDLINO?
Minął termin składania ofert
2014-07-25 10:47:50
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2014-07-08 14:26:19
Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego
Minął termin składania ofert
2014-05-16 10:57:51
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe o mocy do 20kW
Minął termin składania ofert
2014-05-12 14:34:54
Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie.
Minął termin składania ofert
2014-01-13 12:36:48
Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica.
Minął termin składania ofert
2014-01-13 12:32:25
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk.
Minął termin składania ofert
2013-11-22 11:39:47
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.
Minął termin składania ofert
2013-07-16 13:31:43
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci.
Minął termin składania ofert
2013-06-24 13:21:10
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół
Minął termin składania ofert
2013-06-13 13:14:56
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2013-06-11 14:50:06
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2013-05-24 11:48:45
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2013-03-05 13:54:31
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2013-01-22 12:52:02
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gmine Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2013-01-02 13:35:04
Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2013-01-02 10:32:53
Przetarg na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach POKL
Minął termin składania ofert
2012-12-27 09:57:16
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2012-12-20 15:27:03
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2012-11-09 11:28:29
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk
Minął termin składania ofert
2012-11-08 11:19:53
Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2012-11-06 10:24:47
Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2012-11-06 10:19:01
Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej w miejscowości Świerczyna, Gmina Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2012-10-01 13:58:44
BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: WIERZCHOWO, ŻABIN, ŻEŃSKO, ŚWIERCZYNA, SOŚNICA, BĘDLINO, OTRZEP, WIELBOKI, RADOMYŚL
Minął termin składania ofert
2012-08-29 14:30:13
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY
Minął termin składania ofert
2012-01-17 13:00:29
Przetarg na zakup oleju napędowego, etyliny Pb-95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk.
Minął termin składania ofert
2011-12-16 13:43:13
Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2011-11-09 11:26:23
Przetarg na wykonanie trzech przecisków pod drogą powiatową dla sieci kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej Świerczyna-Otrzep.
Minął termin składania ofert
2011-09-08 11:04:37
Przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo etap I
Minął termin składania ofert
2011-09-06 12:25:53
Przetarg na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej
Minął termin składania ofert
2011-07-28 15:28:17
Przetarg na: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2011-07-01 11:05:07
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10
Minął termin składania ofert
2011-06-27 12:36:36
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10
Minął termin składania ofert
2011-05-26 15:14:17
Przetarg na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa 5 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo
Minął termin składania ofert
2011-05-26 14:50:14