Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Wierzchowo informuje o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami słabo słyszącymi i niesłyszącymi. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z tłumacza.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.

Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Mailem na adres: wierzchowo@wierzchowo.pl lub faksem na nr: 94 36 18 487

Wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod nr telefonu komórkowego: 508 075 550.

Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 94 36 18 327

Osoba uprawniona (głuchoniema) w celu  komunikowania się z Urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.