Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa PE90 wraz z przyłączami 2024-06-12 16:16:18
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-05 09:57:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-01-24 11:47:02
obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie oczywistej omyłki w decyzji nr 1/2023 z dnias 13.10.2023 2024-01-17 14:59:53
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 890,872, 867, 870, 888/11 obręb Wierzchowo 2024-01-04 15:30:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2023 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-12-22 12:42:34
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dz. 304/1, 306/2, 306/3, 307/1, 1025 obręb Wierzchowo 2023-12-07 15:08:59
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 890, 870, 867, 888/11, 872 obręb Wierzchowo 2023-11-27 12:19:42
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2023-11-10 13:49:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2023 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-13 10:22:19
obwieszczenie zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dcelu publicznego - sieć wodociągowa -m. Wierzchowo 2023-09-25 12:44:40
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2023-08-22 15:34:25
obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej do decyzji nr5/22 z dnia 15.11.2022 r 2023-01-13 11:58:17
obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 3/22 z dnia 30.08.2022 2022-11-15 07:47:15
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 135 obręb Żabinek 2022-11-15 07:42:12
obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu bublicznego dla inwestycji budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku 2022-10-31 12:44:00
obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 135 żabinek 2022-10-31 12:41:37
obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 3/22 z dnia 30.08.2022 2022-10-27 15:01:05
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dz. 135 obręb Żabinek 2022-10-11 14:17:28
obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej do decyzji nr 2/22 z dnia 28.08.2022 r 2022-10-11 14:14:12
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 135 Żabibnek 2022-09-28 14:19:46
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-05 13:05:45
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-08-30 14:18:44
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-08-30 14:12:59
obwieszczenie o zmianie decyzji nr 3/2022 z dnia 15.02.2022 dla inwestycji polegającej na robudowie remizy OSP dz. 274 m. Świerczyna 2022-08-24 13:17:43
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-08-17 12:51:05
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa wieży telekomunikacyjnej- dz. nr 27 Osiek Drawski 2022-08-10 14:57:33
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 3/2022 z dn. 15.02.2022r 2022-08-08 14:52:07
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-08-02 10:31:21
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla wykonania niecki retencyjnej w celu odprowadzenia wody opadowej z drogi gminnej w m. Wierzchowo 2022-07-27 10:41:22
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dlsa budowy wieży telekomunikacyjnej w m. Osiek Drawski 2022-07-12 17:00:08
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie remizy OSP na dz. nr 250/2 i 520/3 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2022-07-12 08:50:19
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-04 13:56:46
obwieszczenie o zmianie decyzji nr 3/2022 z dnia 15.02.2022 2022-06-30 16:12:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowewie remizy OSP Wierzchowo 2022-06-24 13:40:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 3/2022 z dn. 15.02.2022r 2022-06-15 16:57:02
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie remizy OSP na dz. nr 250/2, 250/3 obręb Wierzchowo 2022-06-06 14:50:14
obwieszczenie o decyzji zmieniającej decyzję nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. 14/30 obręb Żeńsko 2022-05-13 11:42:04
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 274 obręb Świerczyna 2022-02-15 09:38:44
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. nr 250/2 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2022-02-14 15:01:20
OBIWESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE REMIZY OSP NA DZ. 274 OBRĘB ŚWIERCZYNA GMINA WIERZCHOWO 2022-01-28 14:16:52
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy OSP na dz. nr 250/2 obręb Wierzchowo 2022-01-27 14:19:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie remizy OSP na dz. 274 obręb Świerczyna 2022-01-10 09:33:30
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-29 11:22:25
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-12-29 10:58:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-23 13:50:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ewid. 727 obręb Wierzchowo 2021-06-25 11:37:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 727 położonej w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2021-05-27 14:52:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie windy towarowo-osobowej dla 5 osób (w tym dla osób niepełnosprawnych) do ściany bocznej budynku urzędu gminy na terenie działki nr ewid. dz. nr 552/3 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2021-04-01 14:18:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w zamian istniejącej stacji nr 20624 ?Dębica Osada Leśna? wraz z powiązaniem sieci 15kV i 0,4kV na dz. nr 424/2 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo. 2021-04-01 13:56:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 135 obręb Żabinek 2021-03-23 14:47:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infr. techniczną na terenie działki nr ewid. 135 położonej w obrębie m. Żabinek 2021-03-08 13:49:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 165/8, 168, 187/50, 165/6, 162, 191, 187/43 położonych w obrębie Żabin, gmina Wierzchowo. 2021-02-25 14:30:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie windy towarowo-osobowej dla 5 osób (w tym dla osób niepełnosprawnych) do ściany bocznej budynku urzędu gminy na terenie działki nr ewid. dz. nr 552/3 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2021-02-11 11:54:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. dz. nr 135 obręb Żabinek, gmina Wierzchowo. 2021-02-11 10:35:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w zamian istniejącej stacji nr 20624 ?Dębica Osada Leśna? wraz z powiązaniem sieci 15kV i 0,4kV na dz. nr 424/2 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo 2021-02-10 14:50:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-10 13:33:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 612/4, 616, 612/1, 660/1 obręb Wierzchowo. 2021-01-29 13:50:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 612/4, 616, 612/1, 660/1 obr. Wierzchowo 2021-01-13 14:36:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 613/2 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo. 2021-01-13 14:31:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 165/8, 168, 187/50, 165/6, 162, 191, 187/43 obręb Żabin 2020-12-30 14:36:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 613/2 obr. Wierzchowo 2020-12-29 14:40:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 612/4, 616, 612/1, 660/1 obr. Wierzchowo. 2020-11-26 15:30:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 613/2 obr. Wierzchowo 2020-11-09 14:28:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 2/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-09-25 13:55:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lini kablowej SN-15 kV - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka lini kablowej 15 kV w zamian odcinka lini napowietrznej 15v kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 2020-09-18 11:46:58
Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnienia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie lini kablowej - SN15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 Dębica Osada Leśna gmina Czaplinek, Wierzchowo - dla działek nr 114/22, 17, 114/19, 436, 391/1 obr. ew. Trzciniec, gmina Czaplinek oraz działek nr 391/2, 410/12, 411, 424/2 obr. ew. Świerczyna, gmina Wierzchowo 2020-08-25 12:59:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie miejscowości Wierzchowo i Żabinek 2020-08-24 14:14:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa linii kablowej SN-15kV w zamian odcinka linii napowietrznej SN-15kV GPZ Złocieniec-Mirosławiec od słupa nr 66 do słupa nr 75 na terenach leśnych? na terenie działek nr ewid.: 278, 390/1, 280/1, 281/2, 282, 373/16, 373/17, 283/2, 286/1, 285/4 obręb Żabinek; 7, 373/14, 9, 40, 373/13, 48/1 obręb Boni 2020-08-11 12:11:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w m. Wierzchowo i Żabinek. 2020-08-07 12:35:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-29 14:10:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-27 14:34:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie lini kablowej - SN15 kV 2020-07-16 11:17:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 69/1, 70, 165/8 obręb Żabin. 2020-07-01 12:42:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 890, 892, 773/8, 891 obręb Wierzchowo, 269/1, 8/4, 246/3, 90/4, 260 obręb Żabinek, gmina Wierzchowo 2020-06-25 12:21:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-06-10 14:53:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-26 14:01:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-18 10:31:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabin 2020-05-15 13:57:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-15 13:56:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-15 13:55:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr ewid. 615/1 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2020-04-29 14:07:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz podziemnym zbiornikiem na wody popłuczne i naziemnym zbiornikiem na wodę właściwą w ramach inwestycji pn.: ?Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna ? Wodnik III? na terenie działki nr ewid. 403/4 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo. 2020-04-24 11:45:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, stanowisk słupowych, linii kablowych, złącz kablowych oraz demontażu sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid.: 69/1, 69/4, 69/5, 69/6, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/13, 69/14, 70, 71, 165/8, 171, 187/45, 187/62 obręb Żabin, gmina Wie 2020-04-02 13:24:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-03-31 08:45:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/19 2020-03-12 15:47:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 124/5, 85, 83/12, 115/1, 39/2, 98/2, 98/40, 59 położonych w obrębie m. Osiek Drawski, gm. Wierzchowo 2020-02-26 14:13:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Żabinek dz. nr 321/2; 26/4; 26/6; 26/7 2020-02-24 15:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Będlino dz. nr 63/1; 114/1; 115 2020-02-24 14:58:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Wierzchowo, dz. nr 615/1 2020-02-24 14:54:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 124/6 położonej w obrębie m. Osiek Drawski, gm. Wierzchowo 2019-09-20 11:58:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-09-12 09:50:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-09-10 12:57:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-13 15:07:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-12 14:42:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 124/6 położonej w obrębie m. Osiek Drawski, gm. Wierzchowo 2019-08-01 13:56:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-23 13:25:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 dn 90mm dla budynków mieszkalnych na terenie działek nr ewid.: 115/1, 39/2 położonych w obrębie miejscowości Osiek Drawski gmina Wierzchowo. 2019-07-11 15:45:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV tj. budowie linii kablowych 0,4 kV, budowie szaf pomiarowych 0,4kV oraz demontażu napowietrznych sieci elektroenergetycznych 0,4kV w obrębie miejscowości Garbowo, gmina Wierzchowo. 2019-06-14 12:49:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-23 15:24:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-09 10:42:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-07 13:43:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-07 13:43:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-24 14:54:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-24 12:09:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-18 08:06:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-18 08:05:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na terenie gm. Wierzchowo oraz gm. Wałcz 2019-04-11 10:53:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Osiek Drawski 2019-04-10 12:12:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-03-28 14:47:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-03-26 15:08:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 124/5, 85, 83/12, 115/1, 39/2, 98/2, 98/40, 59 położonych w obrębie m. Osiek Drawski, gm. Wierzchowo 2019-03-15 13:24:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m-ci Osiek Drawski, gm. Wierzchowo na terenie działek nr ewid.: 84/6, 85, 83/12 obręb Osiek Drawski, gmina Wierzchowo. 2019-03-06 14:52:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m-ci Wierzchowo, gm. Wierzchowo na terenie działek nr ewid.: 556/15, 556/18, 556/35 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2019-03-06 14:50:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m-ci Świerczyna gm. Wierzchowo na terenie działek nr ewid.: 66/2, 819, 874 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo. 2019-02-21 10:54:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowo 2019-02-12 13:12:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Wierzchowo-Rudki (trasa stary kolejowy szlak) na terenie działek obrębów Świerczyna, Wielboki, Będlino, Żabin, Sośnica, gmina Wierzchowo oraz obrębów Kłosowo oraz Rudki, gmina Wałcz 2019-01-18 10:34:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 124/5, 85, 83/12, 115/1, 39/2, 98/2, 98/40, 59 położonych w obrębie m. Osiek Drawski, gm. Wierzchowo 2019-01-18 10:26:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-12-19 12:28:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-12-12 10:26:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 165/8 oraz 34 położonych w obrębie wsi Żabin, gmina Wierzchowo. 2018-11-08 12:28:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gmina Wierzchowo 2018-10-11 12:02:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-10-10 12:07:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gm. Wierzchowo 2018-09-25 13:48:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie działek nr ewid.: 82/4, 616, 52, 53, 678, 72, 50, 71, 69, 70, 615/1, 484, 770, 365, 364/1, 363/1, 4/4, 4/1, 5, 361/1, 7, 9/3, 10, 11, 360, 677, 12, 15/1, 14/3, 357, 13, 15/2, 16/8, 16/9, 354, 353/6, 16/10, 16/7, 16/2, 353/7, 352/4, 351/1, 350, 349 oraz 613/2 położonych w obrębie wsi Wierzchowo, gmina Wie 2018-09-25 13:19:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie działek nr ewid.: 216/7, 641, 128/1, 128/4, 81/8, 612/1, 79, 78, 75/2, 75/1, 129, 74, 73/3, 132, 133/2, 134, 135/2 oraz 612/4 położonych w obrębie wsi Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2018-09-24 12:46:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 165/8 oraz 34 położonych w obrębie m. Żabin, gm. Wierzchowo 2018-09-24 12:10:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 677 oraz 15/1 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-08-16 15:04:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gm. Wierzchowo 2018-07-31 08:20:50
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-20 13:41:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-22 13:09:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-06-21 09:26:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-11 13:06:59
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-06-04 12:25:37
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-05-23 09:06:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:13:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-04-13 10:20:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-29 14:11:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-20 08:03:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
20 lut 2018

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
20 lut 2018, godz. 08:03

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
20 lut 2018, godz. 08:03