Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXV.146.Z.2021 RIO w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 2021-04-23 10:54:21
Uchwala RIO w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Wierzchowo w 2020 roku 2020-02-28 10:07:47
Uchwała Nr XXXV.203.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-07 08:39:53
Taryfy 2018 2017-12-04 13:32:25
Taryfy na wodę i ścieki na 2016r 2015-12-03 09:22:30
Uchwała Nr XLVI/344/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014-07-01 14:12:01
Uchwała Nr XLVI/343/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązgu wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2014-07-01 14:10:44
Uchwała Nr XLVI/342/2014 w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-01 13:51:23
Uchwała Nr XLVI/341/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:49:56
Uchwała Nr XLVI/340/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2014-07-01 13:48:27
Uchwała Nr XLVI/339/2014 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wierzchowo na rzecz najemcy 2014-07-01 13:47:03
Uchwała Nr XLVI/338/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2014-07-01 13:46:05
Uchwała Nr XLVI/337/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2011 rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. 2014-07-01 13:45:10
Uchwała Nr XLVI/336/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrowy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:44:05
Uchwała Nr XLVI/335/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:21:30
Uchwała Nr XLVI/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014 - 2029 2014-07-01 13:19:52
Uchwała Nr XLVI/333/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-07-01 13:18:51
Uchwała Nr XLVI/332/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych rady Gminy Wierzchowo 2014-07-01 13:18:07
Uchwała Nr XLVI/331/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-01 13:17:00
Uchwała Nr XLVI/330/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-01 13:15:56
Uchwała Nr XLV/329/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2014-07-01 13:13:40
Uchwała Nr XLV/328/2014 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wierzchowo do podjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zawarcia umowy w sprawie realizacji projektu... 2014-07-01 13:12:31
Uchwała Nr XLV/327/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Górskiej na działania Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Wierzchowie 2014-07-01 13:10:52
Uchwała Nr XLV/326/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie za 2013 rok 2014-07-01 13:09:00
Uchwała Nr XLV/325/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie za 2013 rok 2014-07-01 13:07:49
Uchwała Nr XLV/324/2014 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzchowo 2014-07-01 11:54:06
Uchwała Nr XLV/323/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-07-01 11:53:03
Uchwała Nr XLIV/322/2014 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wierzchowo od osoby fizycznej 2014-06-30 13:38:10
Uchwała Nr XLIV/321/2014 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wierzchowo pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu 2014-06-30 13:37:15
Uchwała Nr XLIV/320/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014 - 2029 2014-06-30 13:36:06
Uchwała Nr XLIV/319/2014 w sprawie zmian w budzecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-06-30 13:34:59
Uchwała Nr XLIV/318/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo na rzecz Gminy Mirosławiec 2014-06-30 13:34:19
Uchwała Nr XLIII/317/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-06-30 13:29:32
Uchwała Nr XLIII/316/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/205/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 lutego 2014r. 2014-06-30 13:28:56
Uchwała Nr XLIII/315/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/162/2012 rady Gminy Wierzchowo z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-06-30 13:27:27
Uchwała Nr XLIII/314/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo jako partner do realizacji projektu pod nazwą "Europejski Festiwal Ludzi" współfinansowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej - Kreatywna Europa 2014-06-30 13:25:29
Uchwała Nr XLIII/313/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone prze Gminę Wierzchowo 2014-06-30 13:23:38
Uchwała Nr XLIII/312/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-06-30 13:21:55
Uchwała Nr XLIII/311/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo 2014-06-30 13:21:00
Uchwała Nr XLIII/310/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Wierzchowie, Gmina Wierzchowo 2014-06-30 13:19:43
Uchwała Nr XLII/309/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Bogdanowicz na działania Wójta Gminy Wierzchowo 2014-03-18 13:02:56
Uchwała Nr XLII/308/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2014-03-18 13:01:59
Uchwała Nr XLII/307/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo 2014-03-18 13:00:16
Uchwała Nr XLII/306/2014 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Wierzchowo 2014-03-18 12:59:05
Uchwała Nr XLII/305/2014 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2014-03-18 12:58:19
Uchwała Nr XLII/304/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2014-03-18 12:56:01
Uchwała Nr XLII/303/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2014-03-18 12:55:14
Uchwała Nr XLII/302/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2014-03-18 12:53:56
Uchwała Nr XLI/301/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2014 rok 2014-03-18 10:40:16
Uchwała Nr XLI/300/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Wroczyńskiego na działania Kierownika GOPS w Wierzchowie 2014-03-18 10:39:09
Uchwała Nr XLI/299/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 2014-03-18 10:38:01
Uchwała Nr XLI/298/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wierzchowo od PKP S.A. prawa mużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie wraz z prawem własności budynków 2014-03-18 10:36:58
Uchwała Nr XLI/297/2014 w sprawie nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położownej w Osieku Drawskim wraz z prawem własności budynków. 2014-03-18 10:34:52
Uchwała Nr XLI/296/2014 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-03-18 10:32:40
Uchwała Nr XLI/295/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy 2014-03-18 10:31:05
Uchwała Nr XLI/294/2014 w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy Wierzchowo w zakresie zapewnienia ucznion i dzieciom posiłku 2014-03-18 10:29:20
Uchwała Nr XLI/293/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-18 10:27:44
Uchwała Nr XLI/292/2014 w sprawie przekazania nieruchomości sołectwu Żeńsko 2014-03-18 10:24:42
Uchwała Nr XLI/291/2014 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2014 2014-03-18 10:23:59
Uchwała Nr XL/290/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2014. 2014-01-16 14:07:54
Uchwała Nr XL/289/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2014. 2014-01-16 14:06:47
Uchwała Nr XL/288/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2014-01-16 14:05:36
Uchwała Nr XL/287/2013 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2014-01-16 14:04:41
Uchwała Nr XL/286/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo na rzecz Gminy Mirosławiec 2014-01-16 14:03:41
Uchwała Nr XL/285/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2014-01-16 14:02:23
Uchwała Nr XL/284/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2014-01-16 14:01:15
Uchwała Nr XL/283/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/274/2013 z dnia 28 litopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu gudżetowego w 2014 roku. 2014-01-16 13:59:32
Uchwała Nr XL/282/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014-2029 2014-01-16 13:57:58
Uchwała Nr XL/281/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2014-01-16 13:57:02
Uchwała Nr XXXIX/280/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2014-01-14 13:16:33
Uchwała Nr XXXIX/279/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gmine Wierzchowo w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią. 2014-01-14 13:14:08
Uchwała Nr XXXIX/278/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2013 rok. 2014-01-14 13:10:57
Uchwała Nr XXXIX/277/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wierzchowo do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 2014-01-14 13:08:10
Uchwała Nr XXXIX/276/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Wierzchowo. 2014-01-14 13:06:46
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Wierzchowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z późn. zm.) 2014-01-14 13:04:38
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. 2014-01-14 13:01:41
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchowo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 2014-01-14 13:00:22
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 2014-01-14 12:57:46
Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2013 rok. 2014-01-13 13:56:35
Uchwała Nr XXXVIII/270/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2014-01-13 13:55:53
Uchwała Nr XXXVIII/269/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 2014-01-13 13:54:49
Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wierzchowo 2014-01-13 13:53:53
Uchwała Nr XXXVIII/267/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2014-01-13 13:52:49
Uchwała Nr XXXVIII/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego oraz zwolnienia z obowiązku oddania w najem lokalu użytkowego w dordze przetargu. 2014-01-13 13:51:32
Uchwała Nr XXXVIII/265/2013 w sprawie wniesienia przez Gminę Wierzchowo dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 2014-01-13 13:49:54
Uchwała Nr XXXVIII/264/2013 w sprawie ponownej skargi Pana Mirosława Szmidta na działalność Wójta Gminy Wierzchowo. 2014-01-13 13:48:16
Uchwała Nr XXXVII/263/2013 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Wierzchowo 2013-11-05 14:25:07
Uchwała Nr XXXVII/262/2013 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wierzchowo 2013-11-05 14:24:15
Uchwała Nr XXXVII/261/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy WIerzchowo 2013-11-05 14:23:16
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo 2013-11-05 14:22:28
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2023 2013-11-05 14:21:21
Uchwała Nr XXXVII/258/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 14:20:20
Uchwała Nr XXXVII/257/2013 w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego 2013-11-05 14:18:55
Uchwała Nr XXXVII/256/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2013-11-05 14:17:13
Uchwała Nr XXXVII/255/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2013-11-05 14:16:04
Uchwała Nr XXXVII/254/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu z Powiatem Drawskim dotyczącego zadania p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej na 1994Z, 1991Z i 1996Z na odcinku o długości 12,2 km. ETAP I - przejście przez miejscowość Wierzchowo 2013-11-05 14:14:57
Uchwała Nr XXXVI/253/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 13:51:44
Uchwała Nr XXXVI/252/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Szmidta na działalność Wójta Gminy Wierzchowo 2013-11-05 13:50:59
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości rolnej położonej w obrębie Będlino 2013-11-05 13:49:59
Uchwała Nr XXXVI/250/2013 w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Wierzchowo" 2013-11-05 13:48:59
Uchwała Nr XXXV/249/2013 w sprawie przekazania nieruchomości sołectwu Radomyśl 2013-11-05 13:33:26
Uchwała Nr XXXV/248/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wierzchowo, Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie 2013-11-05 13:32:46
Uchwała Nr XXXV/247/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 13:30:58
Uchwała Nr XXXV/246/2013 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wierzchowo pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu 2013-11-05 13:30:22
Uchwała Nr XXXIV/245/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 12:23:49
Uchwała Nr XXXIV/244/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-05 12:23:07
Uchwała Nr XXXIV/243/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-05 12:21:50
Uchwała Nr XXXIV/242/2013 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2013-11-05 12:20:27
Uchwała Nr XXXIV/241/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo 2013-11-05 12:19:08
Uchwała Nr XXXIV/240/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-11-05 12:17:57
Uchwała Nr XXXIV/239/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-11-05 12:16:48
Uchwała Nr XXXIII/238/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 11:55:42
Uchwała Nr XXXIII/237/2013 w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referndum lokalnego na wniosek mieszkańców dotyczącego planowanej budowy zakładu utylizacji opon samochodowych w Wierzchowie 2013-11-05 11:54:56
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2013-11-05 11:46:45
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2013-11-05 11:45:46
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy 2013-11-05 11:44:43
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Dudek & Kostek Sp. z o.o. na działalność Wójta Gminy Wierzchowo 2013-11-05 11:41:49
Uchwała Nr XXXI/232/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2013-05-10 11:07:32
Uchwała Nr XXXI/231/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ... 2013-05-10 11:06:48
Uchwała Nr XXXI/230/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. 2013-05-10 11:05:38
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo. 2013-05-10 11:04:40
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2013-05-10 11:03:15
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchowo na lata 2013- 2014 2013-05-10 11:01:30
Uchwała Nr XXXI/226/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w WIerzchowie za 2012 rok. 2013-05-10 11:00:21
Uchwała Nr XXXI/225/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie za 2012 rok. 2013-05-10 10:59:07
Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2019 2013-05-10 09:54:29
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. 2013-05-10 09:53:28
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2013-05-10 09:48:37
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2018 2013-05-10 09:47:56
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Wierzchowo. 2013-05-10 09:46:27
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2013-05-10 09:45:31
Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2013-05-10 09:44:27
Uchwała Nr XXIX/216/2013 w sprawie utworzenia spółki. 2013-03-26 09:26:58
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2013-03-26 09:26:15
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wierzchowo 2013-03-26 09:24:51
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2013-03-26 09:23:50
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2013-03-26 09:23:01
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksów garażowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w najem boksów garażowych w drodze przetargu. 2013-03-26 09:21:38
Uchwała Nr XXVIII/210/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... 2013-02-20 12:10:44
Uchwała Nr XXVIII/209/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-02-20 12:09:18
Uchwała Nr XXVIII/208/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2013-02-20 12:08:01
Uchwała Nr XXVIII/207/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-20 12:06:33
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. 2013-02-20 12:05:27
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2013-02-20 12:04:32
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2013. 2013-02-20 12:03:50
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2013. 2013-02-20 12:02:52
Uchwała Nr XXVIII/202/2013 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2013 2013-02-20 12:01:41
Uchwała Nr XXVII/201/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2012 2013-02-11 11:36:30
Uchwała Nr XXVII/200/2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo 2013-02-11 11:35:43
Uchwała Nr XXVII/199/2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wierzchowo 2013-02-11 11:34:09
Uchwała Nr XXVII/198/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzchowo i Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2013-02-11 11:32:49
Uchwała Nr XXVI/197/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok 2013-02-11 11:02:55
Uchwała Nr XXVI/196/2012 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wierzchowo od osób fizycznych. 2013-02-11 11:02:05
Uchwała Nr XXVI/195/2012 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2013-02-11 11:00:45
Uchwała Nr XXVI/194/2012 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Wierzchowo 2013-02-11 10:59:46
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2013-02-11 10:58:20
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksów garażowych oraz zwolnienie z obowiązku oddania w najem boksów garażowych w drodze przetargu. 2013-02-11 10:57:18
Uchwała Nr XXVI/191/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobe Gminy Wierzchowo na lata 2013-2017 2013-02-11 10:55:38
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019 2013-02-11 10:54:22
Uchwała Nr XXVI/189/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2013. 2013-02-11 10:52:27
Uchwała Nr XXV/188/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Górskiej na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie 2013-02-11 10:13:58
Uchwała Nr XXV/187/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi ... 2013-02-11 10:12:37
Uchwała Nr XXV/186/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2013-02-11 10:11:28
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo... 2013-02-11 10:10:38
Uchwała Nr XXV/184/2012 w sprawie ustalenia stawek dotacji przemiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013r. 2013-02-11 10:09:31
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2013-02-11 10:08:27
Uchwała Nr XXIV/182/2012 w sprawie nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A ... 2012-12-07 12:55:31
Uchwała Nr XXIV/181/2012 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wierzchowo pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu. 2012-12-07 12:54:41
Uchwała Nr XXIV/180/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013. 2012-12-07 12:53:52
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-12-07 12:52:56
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-12-07 12:52:01
Uchwała Nr XXIV/177/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od polskich Kolei Państwowych S.A. ... 2012-12-07 12:50:53
Uchwała Nr XXIV/176/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Polskich Kolei państwowych S.A. ... 2012-12-07 12:49:47
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ... 2012-12-07 12:48:50
Uchwała Nr XXIV/174/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-12-07 12:47:52
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu "Dziś nuka - jutro sukces"... 2012-12-07 12:47:11
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wierzchowo. 2012-12-07 12:46:10
Uchwała Nr XXIV/171/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 2012-12-07 12:44:58
Uchwała Nr XXIV/170/2012 w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentó i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-12-07 12:43:59
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu z Powiatem Drawskim dotyczącego zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1991Z na odcinku o długości 2 km.". 2012-12-05 10:35:16
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wierzchowo z budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-12-05 10:33:25
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Bożka na działania Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:32:01
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-12-05 10:30:49
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:29:53
Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:29:03
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ora zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-12-05 10:28:06
Uchwała Nr XXIII/162/2012 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-05 10:26:36
Uchwała Nr XXIII/161/2012 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-12-05 10:24:19
Uchwała Nr XXIII/160/2012 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:22:48
Uchwała Nr XXIII/159/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu "Teatr form różnorodnych" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-12-05 10:21:47
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie za 2012 rok 2012-09-11 13:52:42
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-09-11 13:51:13
Uchwała Nr XXII/156/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:50:26
Uchwała Nr XXII/155/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:49:03
Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:48:02
Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:47:12
Uchwała Nr XXII/152/2012 o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:46:14
Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie. 2012-09-11 13:44:11
Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl. 2012-09-11 13:43:16
Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko. 2012-09-11 13:42:26
Uchwała Nr XXII/148/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:41:33
Uchwała Nr XXI/147/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie za 2011 rok. 2012-06-27 14:04:10
Uchwała Nr XXI/146/2012 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wierzchowo pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu. 2012-06-27 14:02:53
Uchwała Nr XXI/145/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-27 14:01:47
Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-06-27 14:01:03
Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2012-06-27 13:59:41
Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2012-06-27 13:58:44
Uchwała Nr XXI/141/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-27 13:51:03
Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-27 13:49:53
Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-06-27 13:21:44
Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-27 13:20:37
Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2012-06-27 13:19:45
Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko. 2012-06-27 13:18:52
Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl. 2012-06-27 13:18:12
Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych ... 2012-06-27 13:16:44
Uchwała Nr XIX/133/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-06-27 12:25:37
Uchwała Nr XIX/132/2012 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2012-2015 w uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 2012-06-27 12:24:55
Uchwała Nr XIX/131/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-06-27 12:23:27
Uchwała Nr XIX/130/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w najem lokali użytkowych w drodze przetargu. 2012-06-27 12:21:21
Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-06-27 12:20:06
Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie przystąpienia do współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu - Partnrestwo Powiatu Drawskiego na rzecz Integracji i Przedsiębiorczości Społecznej. 2012-06-27 12:19:16
Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. 2012-06-27 12:17:35
Uchwała Nr XVIII/126/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-15 10:50:51
Uchwała Nr XVIII/125/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-15 10:50:28
Uchwała Nr XVIII/124/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-15 10:49:55
Uchwała Nr XVIII/123/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-15 10:49:21
Uchwała Nr XVIII/122/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-15 10:48:29
Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu uzytkowego oraz zwolnienia z obowiązku oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu. 2012-03-15 10:47:42
Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-03-15 10:46:25
Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo... 2012-03-15 10:45:37
Uchwała Nr XVII/118/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podtków od środków transportowych. 2012-03-01 11:09:23
Uchwała Nr XVII/117/2012 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie na rzecz Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:08:18
Uchwała Nr XVII/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-03-01 11:07:02
Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2012-03-01 11:05:30
Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:04:43
Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:03:40
Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:01:57
Uchwała Nr XVII/111/2012 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związewk Gmin R-XXI w Nowogardzie. 2012-03-01 11:00:38
Uchwała Nr XVII/110/2012 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2012. 2012-03-01 10:59:15
Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 10:58:07
Uchwała Nr XVII/108/2012 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 2012-03-01 10:57:01
Uchwała Nr XVII/107/2012 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wierzchowie. 2012-03-01 10:55:40
Uchwała Nr XVI/106/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2012-02-24 13:25:33
Uchwała Nr XVI/105/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2012-02-24 13:24:17
Uchwała Nr XVI/104/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2012 2012-02-24 13:23:04
Uchwała Nr XVI/103/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2012. 2012-02-24 12:15:00
Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu "Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie" 2012-02-24 12:12:14
Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2012-02-24 11:49:05
Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-02-24 11:48:18
Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom ... 2012-02-24 11:47:32
Uchwała Nr XV/98/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na tala 2012-2018. 2012-02-24 11:45:44
Uchwała Nr XV/97/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2012. 2012-02-24 11:44:31
Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2011-12-08 13:13:54
Uchwała Nr XIV/95/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-12-08 13:12:52
Uchwała Nr XIV/94/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2011-12-08 13:11:58
Uchwała Nr XIV/93/2011 w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Gminy Wierzchowo w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. 2011-12-08 09:29:03
Uchwała Nr XIV/92/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2011-12-08 09:27:37
Uchwała Nr XIV/91/2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... 2011-12-08 09:26:16
Uchwała Nr XIV/90/2011 w sprawie kierunku działania Wójta Gminy Wierzchowo w zakresie zawrcia umowy wykonawczej o rekompensatę dot. realizacji inwestycji pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard". 2011-12-08 09:25:03
Uchwała Nr XIV/89/2011 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku. 2011-12-08 09:22:42
Uchwała Nr XIV/88/2011 w sprawie oreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2011-12-08 09:21:29
Uchwała Nr XIV/87/2011 w sprawie zwolnienia w podatku od niruchomości. 2011-12-08 09:19:39
Uchwała Nr XIV/86/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2011-12-08 09:18:55
Uchwała Nr XIV/85/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-12-08 09:18:03
Uchwała Nr XIII/84/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 2011-12-07 10:32:56
Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" i przyjęcia jej statutu. 2011-12-07 10:32:00
Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2011 rok. 2011-12-07 10:30:16
Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wierzchowo w zakresie sprzyjania rozwoju sportu. 2011-12-07 10:29:31
Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie przyjecia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie. 2011-12-07 10:28:15
Uchwała Nr XIII/79/2011 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo. 2011-12-07 10:27:12
Uchwała Nr XII/78/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011r. 2011-12-05 14:50:30
Uchwała Nr XII/77/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wierzchowo na realizację projektu dotyczącego wykonania remontu drgi powiatowej nr 1994Z... 2011-12-05 14:49:24
Uchwała Nr XII/76/2011 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Wierzchowo pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu. 2011-12-05 12:17:48
Uchwała Nr XII/75/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-12-05 12:16:15
Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wierzchowo. 2011-12-05 12:04:30
Uchwała Nr XI/73/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-12-05 11:59:39
Uchwała Nr XI/72/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości z drodze przetargu. 2011-12-05 11:58:52
Uchwała Nr XI/71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku wynajęcia lokali użytkowych w drodze przetargu... 2011-12-05 11:57:31
Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/46/2007 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 czerwca 2007... 2011-12-05 11:55:51
Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie podziału sołectwa Żabin i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. 2011-12-05 11:54:27
Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie podziału sołectwa Żabinek i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. 2011-12-05 11:53:26
Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego... 2011-12-05 11:52:22
Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Wierzchowie, Gmina Wierzchowo. 2011-12-05 11:51:15
Uchwała Rady Gminy Wierzchowo Nr XIII/81/2011 2011-11-23 13:13:45
Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie zman w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-08-25 12:32:58
Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Wierzchowo, Żabin, Żeńsko, Świerczyna, Sośnica, Będlino, Otrzep, Wielboki, Radomyśl. 2011-08-25 12:32:13
Uchwała Nr X/63/2011 w sprawie zmany Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo. 2011-08-25 12:30:45
Uchwała Nr X/62/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wierzchowo i Komisji Stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2011-08-25 12:29:37
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością. 2011-08-25 12:26:55
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ... 2011-08-25 12:24:08
Uchwała Nr IX/59/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ... 2011-08-25 12:22:48
Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ... 2011-08-25 12:21:24
Uchwała Nr IX/57/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2011-08-25 12:20:08
Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wierzchowo na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych. 2011-08-25 12:19:16
Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-08-25 12:17:41
Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie za 2010 rok. 2011-08-25 12:16:35
Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie za 2010 rok. 2011-08-25 12:15:23
Uchwała Nr IX/52/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-08-25 12:13:56
Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2010r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-08-25 12:12:52
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-06-09 12:21:32
Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2011-06-09 12:20:49
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie przekazania sołectwu Świerczyna nieruchomości. 2011-06-09 12:19:56
Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. 2011-06-09 12:17:47
Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żabinek na lata 2010-2015. 2011-06-09 12:16:52
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie rozpatrzenia skargii Pani Barbary Ławniczak na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2011-06-09 12:15:47
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie rozpatrzenia skargii Pani Pauliny Miszta na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2011-06-09 12:14:56
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym. 2011-06-09 12:13:34
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-06-09 12:12:45
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym środków z budżetu Gminy Wierzchowo przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynkó mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Wierzchowo 2011-06-09 11:16:43
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Wierzchowo na budowę przyłączy kanalizacyjnych. 2011-06-09 11:13:43
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzchowo. 2011-06-09 11:12:25
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu pn. "Zorientowani na sukces"... 2011-06-09 11:09:55
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012. 2011-06-09 11:08:26
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-06-09 11:07:42
Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2011-04-19 11:45:03
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wierzchowo. 2011-04-19 11:42:45
Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wierzchowo. 2011-04-19 11:41:59
Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2011-04-19 11:41:13
Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Preciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2011. 2011-04-19 11:39:59
Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2011. 2011-04-19 11:38:56
Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-04-19 11:37:34
Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości. 2011-04-19 11:36:47
Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabinek w sprawie podziału sołectwa Żabinek na dwa sołectwa: Żabinek i Radomyśl. 2011-04-19 11:35:08
Uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabin w sprawie podziału sołectwa Żabin na dwa sołectwa: Żabin i Żeńsko. 2011-04-19 11:33:37
Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Wierzchowo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 2011-04-19 11:31:59
Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/168/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005 roku. 2011-04-19 11:30:24
Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie. 2011-04-19 11:29:01
Uchwała Nr VI/22/2011 w sprawie nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nietuchomości gruntowej położonej w Wierzchowie. 2011-04-19 11:27:17
Uchwała Nr VI/21/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005 roku. 2011-04-19 11:25:52