Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Interpelacje i zapytania Radnych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze w sprawie wyrównania drogi gminnej w miejscowości Żabin 2021-12-03 10:19:58
Interpelacja Radniego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie naprawy szkód powstałych przy remoncie drogi powiatowej w Będlinie 2021-12-03 10:18:17
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie naprawy odcinka drogi gminnej w miejscowości Bonin 2021-12-03 10:16:38
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego w sprawie remontu dróg i chodników w miejscowości Świerczyna po budowie kanalizacji 2021-11-10 12:22:42
Interpelacja Radnej Lidii Kałandyk dotycząca zamontowania lustra drogowego w miejscowości Żabin 2021-11-10 12:20:15
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie naprawy schodów przy budynku filii Biblioteki Publicznej w Świerczynie 2021-09-29 09:36:22
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie utworzenia miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Świerczynie 2021-09-29 09:34:34
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie usunięcia szkód powstałych przy modernizacji drogi powiatowej w Będlinie 2021-09-29 09:30:20
Interpelacja Radnej Doroty Sobczak w sprawie ustawienia lustra drogowego przy posesji nr 1 w Garbowie 2021-09-29 09:27:43
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie przycięcia gałęzi drzew na ul. Lipowej w Wierzchowie 2021-08-30 09:50:05
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca wykoszenia krzewów i zarośli na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Długiej w Wierzchowie 2019-01-18 10:59:35
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej w miejscowości Świerczyna 2019-01-18 11:02:44
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dotycząca wykonania prac porządkowych na przystanku autobusowym w miejscowości Otrzep 2019-01-18 11:05:20
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 58 - 62 w Wierzchowie 2019-01-18 11:10:58
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dotycząca usunięcia zalegającego piachu i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach ulic miejscowości Wierzchowo 2019-01-18 11:14:00
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości Będlino 2019-01-18 11:15:25
Interpelacja Radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej dotycząca zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielboki 2019-02-14 11:03:11
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu dachu sali wiejskiej w Świerczynie 2019-02-14 11:05:01
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca zamontowania lustra drogowego na ul. Długiej w Wierzchowie 2019-02-14 11:07:16
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 46 - 48 w Wierzchowie 2019-02-14 11:09:19
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze dotycząca zamontowania bramy wjazdowej na placu zabaw w Żabinie oraz oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy tego placu 2019-02-26 07:44:49
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung dotycząca wystąpienia z wnioskiem do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru w miejscowości Osiek Drawski 2019-02-26 07:46:28
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bonin 2019-05-06 07:12:49
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania placu przy skrzynkach pocztowych w Świerczynie 2019-06-07 11:02:27
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania pobocza drogi powiatowej w Świerczynie 2019-06-07 11:03:38
Zapytanie radnego Józefa Janickiego dotyczące terminu montażu oprawy oświetleniowej w Świerczynie 2019-06-07 11:04:42
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca ustawienia znaku A-17 na drodze powiatowej w miejscowości Osiek Drawski 2019-06-07 11:06:16
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca dokonania wizji lokalnej budynku przylegającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski 2019-06-07 11:07:45
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycinki drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Będlino 2019-07-09 10:08:06
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca udrożnienia drogi śródpolnej w miejscowości Sośnica 2019-07-09 10:09:46
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca naprawy wjazdu na drogę polną z drogi wojewódzkiej nr 177 w obrębie Sośnica 2019-07-09 10:11:27
Interpelacja radnego Kazimierza Pajora dotycząca podjęcia działań zmierzających do przebudowy dwóch dróg gminnych wchodzących w skład ulic Leśna i Parkowa w Wierzchowie 2019-09-23 08:49:21
Interpelacja radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca oczyszczenia i udrożnienia studzienek odprowadzających wody opadowe oraz pogłębienie i oczyszczenie rowu na ul. Lipowej 2019-10-04 08:52:33
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania na placu zabaw w miejscowości Będlino stojaka na rowery 2019-10-04 08:55:04
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Będlino 2019-10-04 08:56:15
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca udrożnienia przepustu w miejscowości Będlino 2019-10-04 08:57:34
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca położenia dywanika asfaltowego w miejscowości Sośnica 2019-10-04 08:58:51
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wycięcia drzewa na odcinku drogi od ronda do Zakładu Karnego 2019-10-04 09:00:55
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wycięcia suchych drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:47:12
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca możliwości i warunków przyłączenia do sieci gazowej miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:49:40
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca montażu lampy oświetleniowej przy posesji nr 114 w miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:53:16
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zasypania dziur na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Będlino 2019-12-30 12:02:11
Interpelacja radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej w sprawie wycięcia drzewa oraz przycięcia gałęzi w miejscowości Wielboki 2020-02-05 07:57:36
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca rozważenia zmiany lokalizacji placu zabaw w miejscowości Osiek Drawski 2020-02-07 12:45:14
Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca zamontowania opraw oświetleniowych przy posesjach 78 i 81 w miejscowości Świerczyna 2020-03-09 08:18:17
Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca budowy chodników w miejscowości Świerczyna 2020-03-09 08:20:35
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchówko 2020-04-02 10:43:17
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca podjęcia działań w zakresie wolno biegających psów w miejscowości Będlino 2020-04-02 10:44:25
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi 2020-04-02 10:46:48
Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu rozlewanej na pola gnojowicy na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 2020-05-13 08:43:11
Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu budowy fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Wierzchowo na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 2020-06-02 11:00:35
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca przywrócenia kursowania autobusu relacji Kalisz Pomorski - Złocieniec 2020-06-02 11:02:51
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wykoszenia traw przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Leśnej w Wierzchowie 2020-06-16 11:58:40
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca podniesienia studzienek kanalizacyjnych i burzowych przy ul. Długiej 27 w Wierzchowie 2020-06-16 12:00:22
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu lamp na ul. Lesnej w Wierzchowie 2020-07-01 10:30:07
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie usunięcia zalegającego piasku przy krawężnikach na terenie m. Wierzchowo 2020-07-01 10:30:39
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe przy ulicy Lipowej 2020-07-06 12:29:48
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki 2020-09-22 11:27:08
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie 2020-10-02 07:46:39
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko 2020-11-20 08:44:53
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie brakujących i wymianę zbutwiałych elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Osieku Drawskim 2020-11-24 10:15:23
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świerczynie 2020-12-15 11:38:30
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie złego stanu technicznego budynku w miejscowości Będlino 2021-01-19 07:33:12
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 114 w Świerczynie 2021-02-10 11:29:27
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca ocieplenia budynku Biblioteki w Świerczynie 2021-02-10 11:32:22
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski 2021-03-12 11:24:52
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie zlikwidowania dziury przy studzience kanalizacyjnej w miejscowości Będlino 2021-07-05 09:58:00
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie wycięcia świerków rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej przy posesji nr 20 w Wierzchowie 2021-07-05 09:59:53
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie wykoszenia trawy, wycięcia krzaków i oczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ronda przy ul. Parkowej w Wierzchowie 2021-07-05 10:01:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
18 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
18 sty 2019, godz. 10:59

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
18 sty 2019, godz. 10:59