Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Interpelacje i zapytania Radnych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Kadencja 2024 - 2029 2024-06-07 13:31:46
interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz postawienia znaku przejscie dla pieszych w miejscowości Będlino. 2024-04-04 11:49:37
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak w sprawie rozbiórki muru po byłej bazie PKP przy ul. Szkolnej 2024-03-28 08:38:02
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dot. renowacji pomnika na cmentarzu w Sośnicy 2024-03-12 08:22:16
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dot. zainstalowania oświetlenia drogowego elektrycznego przy dwóch drogach gminnych w sołectwie Sośnica 2024-03-01 10:01:11
Interpelacja radnej Doroty Sobczak dot. naprawienia jezdni asfaltowej i poboczy w miejscowości Nowe Laski 2024-01-30 10:37:34
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga dotyczy oględzin drzew przy posesji nr 2 w Boninie. 2023-12-07 11:32:31
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania progu zwalniającego lub świateł przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2008Z w miejscowości Świerczyna. 2023-11-27 08:50:03
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga dotyczy przejścia dla pieszych w rejonie Placówki Wsparcia Dziennego w Osieku Drawskim. 2023-11-08 12:22:50
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego o naprawienie w miejscowości Będlino zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminnną w kierunku dawnego dworca PKP przy posesji nr 18 2023-10-30 11:35:14
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dot. chodnika w miejscowości Będlino przy posesji nr 12. 2023-10-26 11:45:22
Interpelacja Radnej Doroty Sobczak dot. zakupu i montażu przystanku autobusowego bądź wiaty wraz z oświetleniem w miejscowości Żeńsko Leśniczówka 2023-10-18 09:39:53
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dot. wycięcia drzew 2023-10-02 14:06:41
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dot. czerwonej skrzynki pocztowej. 2023-10-02 14:04:38
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dot.naprawienie odcinka drogi gminnej w miejscowości Będlino od posesji 21 w kierunku drogi brukowej 2023-08-28 13:59:07
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dot. funkcjonowania rowu odprowadzającego nadmiaru wód opadowych z ronda i terenu wokół tego ronda 2023-08-28 13:58:06
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dotyczy uschniętych drzew. 2023-08-10 14:10:52
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga dotycząca wyznaczenia działki na teren rekreacyjny w Osieku Drawskim. 2023-07-04 12:58:01
Interpelacja Radnej Heleny Jutrzenki - Trzebiatowskiej dotycząca wycięcia drzewa przy posesji nr 76 w Świerczynie. 2023-07-04 12:56:43
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga dotycząca zamontowania na wjeździe do miejscowości Osiek Drawski radarowego wyświetlacza prędkości 2023-05-31 13:32:58
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca sprzątnięcia piasku na drodze powiatowej w miejscowości Będlino. 2023-05-31 13:31:05
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga dotycząca zamontowania dodatkowej lampy ulicznej w pobliżu posesji nr 24 w Osieku Drawskim. 2023-05-25 07:50:54
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotyczącej usunięcia brzozy przy przejeździe kolejowym na ul. Długiej w Wierzchowie. 2023-05-17 11:20:32
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotyczącej rozbiórki wieży obserwacyjnej i muru po byłej bazie PKP. 2023-05-04 11:32:46
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotyczącej wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Długiej i Szkolnej. 2023-05-04 11:30:53
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotyczącej zamontowania lustra drogowego. 2023-05-04 11:29:20
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dotycząca usunięcia zgromadzonego piasku przy krawężnikach w Wierzchowie. 2023-04-05 10:02:28
Interpelacja Radnego Ireneusz Junga w sprawie bocianiego gniazda - Osiek Drawski 2023-04-05 09:58:05
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza w sprawie remontu drógi powiatowej Nr 1994Z pomiędzy miejscowościami Wierzchowo - Sośnica 2023-03-16 09:40:44
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza w sprawie remontu dróg gminnych położonych w miejscowości Sośnica 2023-02-27 08:16:56
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących na obrzeżu lasu przy drodze powiatowej przy ul. Leśnej w Wierzchowie 2023-02-27 08:13:28
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie zamontowania dodatkowych zabezpieczeń utrudniających omijanie progu zwalniającego w miejscowości Osiek Drawski 2023-02-27 08:11:05
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Świerczyna 2022-12-27 09:09:50
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wjeździe do miejscowości Osiek Drawski od strony Złocieńca 2022-12-08 12:22:44
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze w sprawie wycięcia krzaków i drzewa przy posesji nr 7 w Żabinie 2022-12-08 12:19:47
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie wycinki 4 drzew w miejscowości Wierzchowo 2022-10-06 13:26:11
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza w sprawie zaniechania likwidacji przejść dla pieszych w miejscowości Śośnica 2022-10-06 13:24:27
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie naprawy studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Będlino 2022-10-06 13:23:03
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze w sprawie zamontowania progu zwalniającego lub lustra drogowego w miejscowości Żabin 2022-09-08 10:20:54
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza w sprawie ustawienia lustra drogowego w miejscowości Sośnica 2022-09-08 10:18:43
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Będlino 2022-09-08 10:16:03
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie ustawienia lustra drogowego w miejscowości Wierzchowo 2022-09-08 10:13:24
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego w sprawie wdrożenia projektu "Transport na życzenie" w Gminie Wierzchowo 2022-09-08 10:08:16
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie wycięcia drzew przy pomniku w miejscowości Świerczyna 2022-04-07 10:27:42
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie usunięcia szkód po wichurze na placu zabaw w Świerczynie 2022-04-07 10:26:21
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie wycięcia chorych drzew przy drodze powiatowej na odcinku od posesji nr 3 do zabudowań byłej stacji PKP w Osieku Drawskim 2022-04-07 09:39:29
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza w sprawie usunięcia zbędnej napowietrznej linii telefonicznej w miejscowości Sośnica 2022-04-07 09:37:00
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego 2022-03-31 08:47:13
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie usunięcie drzewa w miejscowości Osiek Drawski 2022-03-02 07:14:21
Interpelacja Radnej Doroty Sobczak w sprawie wycięcia czterech drzew w miejscowości Nowe Laski 2022-03-02 07:13:15
Interpelacja Radnej Doroty Sobczak w sprawie wycięcia drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Laski na odcinku od leśniczówki do drogi wojewódzkiej nr 177 2022-03-02 07:11:56
Interpelacja Radnych Józefa Janickiego oraz Piotra Gumnego w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Drawskim w celu doprowadzenia do wyremontowania dróg i chodników w miejscowości Świerczyna 2022-03-02 07:09:48
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Osiek Drawski 2022-01-03 11:51:37
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze w sprawie wyrównania drogi gminnej w miejscowości Żabin 2021-12-03 10:19:58
Interpelacja Radniego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie naprawy szkód powstałych przy remoncie drogi powiatowej w Będlinie 2021-12-03 10:18:17
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung w sprawie naprawy odcinka drogi gminnej w miejscowości Bonin 2021-12-03 10:16:38
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego w sprawie remontu dróg i chodników w miejscowości Świerczyna po budowie kanalizacji 2021-11-10 12:22:42
Interpelacja Radnej Lidii Kałandyk dotycząca zamontowania lustra drogowego w miejscowości Żabin 2021-11-10 12:20:15
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie naprawy schodów przy budynku filii Biblioteki Publicznej w Świerczynie 2021-09-29 09:36:22
Interpelacja Radnego Piotra Gumnego w sprawie utworzenia miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Świerczynie 2021-09-29 09:34:34
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie usunięcia szkód powstałych przy modernizacji drogi powiatowej w Będlinie 2021-09-29 09:30:20
Interpelacja Radnej Doroty Sobczak w sprawie ustawienia lustra drogowego przy posesji nr 1 w Garbowie 2021-09-29 09:27:43
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie przycięcia gałęzi drzew na ul. Lipowej w Wierzchowie 2021-08-30 09:50:05
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie wykoszenia trawy, wycięcia krzaków i oczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ronda przy ul. Parkowej w Wierzchowie 2021-07-05 10:01:21
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie wycięcia świerków rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej przy posesji nr 20 w Wierzchowie 2021-07-05 09:59:53
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie zlikwidowania dziury przy studzience kanalizacyjnej w miejscowości Będlino 2021-07-05 09:58:00
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski 2021-03-12 11:24:52
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca ocieplenia budynku Biblioteki w Świerczynie 2021-02-10 11:32:22
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 114 w Świerczynie 2021-02-10 11:29:27
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie złego stanu technicznego budynku w miejscowości Będlino 2021-01-19 07:33:12
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świerczynie 2020-12-15 11:38:30
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie brakujących i wymianę zbutwiałych elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Osieku Drawskim 2020-11-24 10:15:23
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko 2020-11-20 08:44:53
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie 2020-10-02 07:46:39
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki 2020-09-22 11:27:08
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe przy ulicy Lipowej 2020-07-06 12:29:48
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie usunięcia zalegającego piasku przy krawężnikach na terenie m. Wierzchowo 2020-07-01 10:30:39
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu lamp na ul. Lesnej w Wierzchowie 2020-07-01 10:30:07
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca podniesienia studzienek kanalizacyjnych i burzowych przy ul. Długiej 27 w Wierzchowie 2020-06-16 12:00:22
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wykoszenia traw przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Leśnej w Wierzchowie 2020-06-16 11:58:40
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca przywrócenia kursowania autobusu relacji Kalisz Pomorski - Złocieniec 2020-06-02 11:02:51
Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu budowy fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Wierzchowo na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 2020-06-02 11:00:35
Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu rozlewanej na pola gnojowicy na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 2020-05-13 08:43:11
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi 2020-04-02 10:46:48
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca podjęcia działań w zakresie wolno biegających psów w miejscowości Będlino 2020-04-02 10:44:25
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchówko 2020-04-02 10:43:17
Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca budowy chodników w miejscowości Świerczyna 2020-03-09 08:20:35
Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca zamontowania opraw oświetleniowych przy posesjach 78 i 81 w miejscowości Świerczyna 2020-03-09 08:18:17
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca rozważenia zmiany lokalizacji placu zabaw w miejscowości Osiek Drawski 2020-02-07 12:45:14
Interpelacja radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej w sprawie wycięcia drzewa oraz przycięcia gałęzi w miejscowości Wielboki 2020-02-05 07:57:36
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zasypania dziur na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Będlino 2019-12-30 12:02:11
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca montażu lampy oświetleniowej przy posesji nr 114 w miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:53:16
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca możliwości i warunków przyłączenia do sieci gazowej miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:49:40
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wycięcia suchych drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Świerczyna 2019-12-30 11:47:12
Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wycięcia drzewa na odcinku drogi od ronda do Zakładu Karnego 2019-10-04 09:00:55
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca położenia dywanika asfaltowego w miejscowości Sośnica 2019-10-04 08:58:51
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca udrożnienia przepustu w miejscowości Będlino 2019-10-04 08:57:34
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Będlino 2019-10-04 08:56:15
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania na placu zabaw w miejscowości Będlino stojaka na rowery 2019-10-04 08:55:04
Interpelacja radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca oczyszczenia i udrożnienia studzienek odprowadzających wody opadowe oraz pogłębienie i oczyszczenie rowu na ul. Lipowej 2019-10-04 08:52:33
Interpelacja radnego Kazimierza Pajora dotycząca podjęcia działań zmierzających do przebudowy dwóch dróg gminnych wchodzących w skład ulic Leśna i Parkowa w Wierzchowie 2019-09-23 08:49:21
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca naprawy wjazdu na drogę polną z drogi wojewódzkiej nr 177 w obrębie Sośnica 2019-07-09 10:11:27
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca udrożnienia drogi śródpolnej w miejscowości Sośnica 2019-07-09 10:09:46
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycinki drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Będlino 2019-07-09 10:08:06
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca dokonania wizji lokalnej budynku przylegającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski 2019-06-07 11:07:45
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca ustawienia znaku A-17 na drodze powiatowej w miejscowości Osiek Drawski 2019-06-07 11:06:16
Zapytanie radnego Józefa Janickiego dotyczące terminu montażu oprawy oświetleniowej w Świerczynie 2019-06-07 11:04:42
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania pobocza drogi powiatowej w Świerczynie 2019-06-07 11:03:38
Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania placu przy skrzynkach pocztowych w Świerczynie 2019-06-07 11:02:27
Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bonin 2019-05-06 07:12:49
Interpelacja Radnego Ireneusza Jung dotycząca wystąpienia z wnioskiem do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru w miejscowości Osiek Drawski 2019-02-26 07:46:28
Interpelacja Radnej Grażyny Gucze dotycząca zamontowania bramy wjazdowej na placu zabaw w Żabinie oraz oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy tego placu 2019-02-26 07:44:49
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 46 - 48 w Wierzchowie 2019-02-14 11:09:19
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca zamontowania lustra drogowego na ul. Długiej w Wierzchowie 2019-02-14 11:07:16
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu dachu sali wiejskiej w Świerczynie 2019-02-14 11:05:01
Interpelacja Radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej dotycząca zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielboki 2019-02-14 11:03:11
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości Będlino 2019-01-18 11:15:25
Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dotycząca usunięcia zalegającego piachu i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach ulic miejscowości Wierzchowo 2019-01-18 11:14:00
Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 58 - 62 w Wierzchowie 2019-01-18 11:10:58
Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dotycząca wykonania prac porządkowych na przystanku autobusowym w miejscowości Otrzep 2019-01-18 11:05:20
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej w miejscowości Świerczyna 2019-01-18 11:02:44
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca wykoszenia krzewów i zarośli na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Długiej w Wierzchowie 2019-01-18 10:59:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
18 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
18 sty 2019, godz. 10:59

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
18 sty 2019, godz. 10:59