Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje środowiskowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Karta nr 2/2024 Budowa biogazowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana na terenie działek nr 123/1, 123/3, 124 w gminie Wierzchowo 2024-06-13 11:49:46
Karta nr 1/2024 "Elektrownia OZE Wierzchowo - budowa famy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW" 2024-05-28 11:07:48
Karta nr 4/2023 "Budowa elektrowni słonecznej Otrzep PV o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 35 obręb Otrzep, gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie" 2023-10-27 08:12:29
Karta nr 3/2023 "Budowa elektrowni słonecznej Sośnica PVI o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 59/2, 70/1 obręb Sośnica, gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie" 2023-10-27 08:11:36
Karta nr 2/2023 Budowa drogi leśnej (dojazd pożarowy) nr 8 w Leśnictwie Sienica 2023-09-20 16:27:03
Karta nr 1/2023 Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowo, na terenie działek nr 304/1, 306/2, 306/3, 307/1, 1025 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie 2023-06-30 13:53:45
Karta nr 5/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0 mW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki o nr geod. 67/1 położonej w obrębie Świerczyna, gmina Wierzchowo 2022-11-07 13:30:33
Karta nr 4/2022 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna III o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2022-07-18 11:45:20
Karta nr 3/2022Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 219, 227/2 obręb Świerczyna 2022-07-18 11:44:54
Karta nr 2/2022 Budowa dojazdu pożarowego nr 0003 w leśnictwie Świerczyna i leśnictwie Dzikowo 2022-07-18 11:44:22
Karta nr 1/2022 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, działka nr 194/3, obręb Świerczyna 2022-03-21 13:06:02
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń wodnych 9 pomostów i slipu na jez. Wąsosze, dz. nr 1141 obręb Bobrowo 2022-02-23 12:13:24
Karta nr 10/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (z możliwością podzielenia inwestycji na 7 x1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działce nr 849, 404 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo 2021-11-03 08:35:52
Karta nr 9/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 15/2 w obrębie Żeńsko, Gmina Wierzchowo 2021-11-03 08:34:47
Karta nr 8/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 217/3, 217/4, 225 w obrębie Wierzchowo, Gmina Wierzchowo 2021-10-27 13:00:57
Karta nr 7/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (z możliwością podzielenia inwestycji na 3 x 1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii, na działce nr 149/2, 149/3 obręb Sośnica, Gmina Wierzchowo 2021-10-14 14:33:53
Karta nr 6/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3,0 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 199/3 obręb Żabinek, Gmina Wierzchowo 2021-10-11 12:00:43
Karta nr 5/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna 2021-09-15 11:51:31
Karta nr 4/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 108/2, 108/3, 109, 110 w obrębie Żabin, Gmina Wierzchowo 2021-07-08 12:57:31
Karta nr 3/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 147 w obrębie Żabin, Gmina Wierzchowo 2021-06-25 11:52:54
Karta nr 2/2021 Budowa farmy fotowoltaicznej (Osiek Drawski) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 9/5, 9/6 obręb Osiek Drawski, gmina Wierzchowo 2021-06-25 11:52:26
Karta nr 1/2021 Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW, realizowanych w granicach części działki o nr ew. 111 obręb Żabin (woj. zachodniopomorskie, gm. Wierzchowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2021-06-17 11:22:08
Karta nr 5/2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica (etap II i III). 2020-07-09 10:35:14
Karta nr 4/2020 Rozwój przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych 2020-07-09 10:34:24
Karta nr 3/2020 Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 106/1 obręb Żabin 2020-02-17 11:46:27
Karta nr 2/2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna IX o mocy do 1 MW realizowanej na części działek nr 1/10, 1/14 obręb Świerczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-02-17 11:44:08
Karta nr 1/2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna VIII o mocy do 1 MW realizowanej na części działek nr 1/10, 1/14 obręb Świerczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-02-17 11:42:51
Karta nr 7/2019 Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna zlokalizowanego na terenie działki nr 403/4 w obrębie ewidencyjnym Świerczyna, gmina Wierzchowo, powiat drawski 2019-12-31 10:11:49
Karta nr 6/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 32 w miejscowości Wielboki, Gmina Wierzchowo 2019-12-31 10:08:51
Mapa emisji zanieczyszczeń. 2012-08-09 12:09:38
Karta Nr 2/2012 Budowa drogi leśnej nr 4 obręb Wierzchowo i Sośnica 2012-03-21 12:41:30
Karta Nr 3/2012 Budowa biogazownii rolniczej o mocy 0,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami oraz siecią przesyłową. 2012-04-02 12:08:46
Karta Nr 4/2012 Budowa biogazownii rolniczej o mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami oraz siecią przesyłową. 2012-04-02 12:11:06
Karta Nr 5/2012 Organizacja przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych. 2012-08-08 11:59:14
Karta Nr 6/2012 Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z na odcinku o długości 12,20 km. 2012-08-08 12:06:12
Karta Nr 7/2012 Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym. 2012-08-09 11:40:31
Karta Nr 1/2013 Budowa studni głębinowej o głębokości 36.5 m na szkółce leśnej Nadleśnictwa Świerczyna. 2013-05-22 13:38:36
Karta Nr 2/2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino oraz sieci wodociągowej Wierzchowo-Będlino, Gmina Wierzchowo, Powiat Drawski, Województwo Zachodniopomorskie. 2013-05-22 14:44:35
Karta Nr 3/2013 Rekultywacja nieczynnego zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. 2013-06-12 12:13:25
Karta Nr 4/2013 Budowa drogi leśnej nr 125 w leśnictwie Jeleni Stok. 2013-06-12 12:26:08
Karta Nr 5/2013 Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych w Wierzchowie 2013-07-01 14:03:53
Karta Nr 6/2013 Organizacja przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych. 2014-02-13 10:25:09
Karta Nr 7/2013 Przebudowa drogi leśnej nr 129 w leśnictwie Dąbrowa 2014-02-13 10:30:46
Karta Nr 1/2014 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 odcinek Czaplinek Sośnica 2014-02-25 13:28:48
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie " opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" 2014-04-07 14:47:40
Karta Nr 2/2014 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep Sośnica, Będlino oraz sieci wodociągowej Wierzchowo - Będlino. 2014-12-16 13:23:39
Karta Nr 1/2015 Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w miejscowości Wierzchowo 2016-03-07 10:33:50
Karta Nr 1/2016 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wierzchowie - Wodnik II 2016-03-07 10:35:31
Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin 2016-10-10 13:18:49
Karta Nr 3/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Sośnica 2016-10-10 13:22:27
Karta Nr 4/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna 2017-01-04 14:10:04
Karta Nr 1/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna II 2017-03-15 13:23:56
Karta Nr 2/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna III 2017-03-15 13:24:46
Karta Nr 3/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna I 2017-05-08 13:46:09
Karta Nr 4/2017 - Budowa linii produkcyjnej pelletu z trocin w miejscowości Świerczyna 2017-12-28 10:57:26
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie 2018-04-06 12:50:09
Karta Nr 2/2018 - Przebudowa istniejącego dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Złocieniec 2018-09-28 09:35:57
Karta Nr 3/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 103/1 obręb Garbowo pod nazwą "Garbowo PV" 2018-09-28 09:40:19
Karta Nr 4/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 199/4 obręb Żabin pod nazwą "Żabin PV" 2018-09-28 09:42:27
Karta Nr 5/2018 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica (etap I) - "KM7+585-8+600" 2018-09-28 09:45:33
Karta nr 1/2019 Budowa elektrownii słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 123/2 (obręb 0064) w miejscowości Garbowo Gmina Wierzchowo 2019-09-12 09:36:21
Karta nr 2/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.13/10 obręb Żeńsko, Gmina Wierzchowo - instalacja I 2019-09-12 09:40:04
Karta nr 3/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.13/10 obręb Żeńsko, Gmina Wierzchowo - instalacja II 2019-09-12 09:42:06
Karta nr 4/2019 Budowa elektrowni fotofoltaicznej o mocy do 2,5MW na działce nr 187/62 obręb Żabin, Gmina Wierzchowo 2019-09-16 12:51:14
Karta nr 5/2019 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW na działce nr 161/1 obręb Sośnica, Gmina Wierzchowo 2019-11-22 11:39:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19.03.2020 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Świerczynie 2020-03-20 13:11:30
Karta Nr 1/2012 Budowa budynku magazynowego - magazyn zboża w Świerczynie 2012-03-21 12:41:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
20 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
20 mar 2012, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
20 mar 2012, godz. 12:12