Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 444/2024 WÓJTA GMINY WIERZCHOWO z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2024 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-01-22 13:40:27
ZARZĄDZENIE NR 445/2024 WÓJTA GMINY WIERZCHOWO z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2024-01-22 13:39:40
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2023-08-03 09:28:12
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku oraz wyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciez 2023-03-31 08:12:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze grminy Wierzchowo w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2023-03-03 12:20:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie „Promocji i organizacji wolontariatu” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2023-02-08 09:16:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2023 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-02-08 09:09:57
Otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wierzchowo 2022-09-09 13:31:01
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-04-28 18:48:16
Otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" 2022-03-24 13:51:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zamówień publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku 2022-03-24 13:49:21
Otwarty konkurs na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na rok 2021 2021-03-08 12:38:51
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-08 12:38:22
Otwarty konkurs na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na rok 2020 2020-03-03 10:26:29
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku 2020-03-03 10:14:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-28 13:54:13
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2018-04-25 14:38:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-14 11:43:42
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2017 roku. 2017-03-13 09:30:31
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i ochrony zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 2016-02-02 13:49:01
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2015 roku. 2014-10-15 12:51:10
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2014 roku. 2014-01-20 13:43:37
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2013 roku. 2013-03-08 11:46:29
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo 2012-01-03 14:51:35
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2011-04-04 14:02:57
Wójt Gminy Wierzchowo na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Wierzchowo w 2011r. 2011-02-10 12:47:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
10 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
10 lut 2011, godz. 12:46

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
10 lut 2011, godz. 12:46