Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej. 2024-03-11 10:28:05
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej 2024-03-07 15:08:55
AB.6740.4.1.2024.JP Informacja Starosty Drawskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzchowie 2024-02-29 16:45:05
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wierzchowo zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A200 2023-11-13 13:19:59
OGŁOSZENIE pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR P244 2023-11-13 13:19:11
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 02 maja 2023 r. o sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla kamiennego) 2023-05-04 13:44:24
Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców gminy Wierzchowo w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. 2023-01-09 10:21:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi pożarowej nr 8 w Leśnictwie Mirosławiec” 2022-12-30 10:40:29
ZAPYTANIE OFERTOWE FZ.042.5.2.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” - (artykuł stracił ważność) 2022-12-09 11:28:03
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: „OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ORAZ JEJ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2023R. DO 31.12.2024R.” 2022-11-28 13:26:17
Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców gminy Wierzchowo 2022-11-10 11:10:43
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 04 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. „Budowa drogi pożarowej nr 8 w Leśnictwie Mirosławiec” 2022-11-07 10:13:20
Nabór wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 2022-11-03 15:33:48
Nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2022-10-26 10:09:38
Zaproszenie do składania ofert na zadanie przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wierzchowo 2022-05-31 09:29:40
Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji 2021-11-17 12:52:13
Wyvbór najkorzystniejszej oferty 2019-09-30 08:41:02
brak tytułu 2018-07-26 12:24:58
brak tytułu 2018-07-26 12:21:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w związku z realizacją projektu systemowego ,, Szansa na przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przesłania ofert - kalkulacji cenowych na szkolenia. 2011-06-22 11:40:56
Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych 2011-11-10 12:28:55
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2012r. 2011-11-23 13:11:20
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest w 2012r. 2011-04-07 14:59:43
Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2012r. do 30.03.2014 r. 2012-02-29 13:00:39
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sołectwie Radomyśl oraz Żeńsko 2012-04-10 08:33:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do składania ofert - kalkulacji cenowych na organizację i przeprowadzenie szkoleń. 2012-05-22 09:37:26
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2013r. 2012-10-09 10:18:32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór do projektu systemowego "Szansa na przyszłość" na rok 2013. 2013-02-26 14:22:03
Zmiany w obowiązku meldunkowym. 2013-06-04 09:18:51
Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych 2013-10-03 09:52:26
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych. 2013-12-11 13:00:45
Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014 do 30.03.2015 r. 2014-03-05 10:15:46
Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i administracji cmentarzy 2014-05-08 13:43:03
Instrukcja dla wykonawców na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-04 15:00:52
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-26 12:08:38
Zapytanie cenowe na wykonanie broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, ulotek, tablic informacyjnych przeprowadzenia oraz tablic pamiątkowych. 2014-12-11 12:34:25
Zapytanie cenowe na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu. 2014-12-11 12:37:23
Zapytanie cenowe na przeprowadzenie 3 konferencji. 2014-12-11 12:38:29
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2014-12-17 09:35:39
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo" 2014-12-29 11:30:07
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015-2020 2015-09-14 14:14:58
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2016 rok. 2015-11-10 14:34:39
Konsultacje społeczne w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015 ? 2025. 2015-11-25 14:56:17
Zapytanie ofertowe - wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Wierzchowie". 2016-03-01 13:51:22
Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-04-27 10:32:43
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji technicznej. 2016-08-25 14:28:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2016-09-06 12:18:06
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie po nazwą "Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim Gmina Wierzchowo 2016-09-08 13:28:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-10-21 13:10:18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane. 2016-10-24 13:30:26
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. 2016-11-02 14:38:34
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę montażu wykładziny obiektowej wielowarstwowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy WIerzchowo 2017-04-03 12:09:52
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2017-08-03 12:52:47
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. 2017-08-17 15:22:54
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie 2017-08-24 14:11:04
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie 2017-09-01 13:15:07
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok. 2017-10-18 09:42:58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo 2017-12-08 10:47:36
Instrukcja dla wykonawców na realizację zadania pn. Obsługa rawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2017-12-11 13:19:21
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2017-12-22 11:41:17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-02-12 15:00:36
Taryfy na wodę i ścieki na okres 26 maj 2018 do 25 maj 2021 2018-05-23 07:11:45
Ogłoszenie o zamówieniu: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie 2018-07-26 12:27:03
Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-07-27 09:04:01
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-08-07 09:51:45
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-08-30 10:31:52
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie 2018-08-31 10:55:12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-09-10 11:24:03
Informacja o zawarciu umowy partnerskiej 2018-11-26 11:08:43
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-12-12 13:57:41
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-12-14 10:29:34
Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu użytkowania wiatrołapu na cele sanitarne w świetlicy wiejskiej w Sośnicy 2018-12-17 11:55:54
Ogłoszenie Wójta Gminy WIerzchowo o treningu uruchamiania syren alarmowych w Gminie Wierzchowo w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:34:34
Obwieszczenie rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica 2019-02-08 14:02:16
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo ul. Szkolna 6 dz. nr 304/1 2019-02-19 14:41:04
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiuoru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo, ul. Szkolna 6 2019-03-04 09:40:16
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania Remontu trzech sanitariatów w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2019-03-12 12:56:26
Budowa Przedszkola w Wierzchowie 2019-03-26 11:21:56
Przetarg na zbycie samochodu marki Renault Kangoo oraz koparko-spycharki Białoruś 2019-04-03 07:42:13
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy budowie przedszkola w Wierzchowie 2019-04-12 12:21:06
Przetarg na sprzedaż samochodu ŻUK i przyczepy kempingowej 2019-05-22 12:17:42
Zapytanie ofertowe na wymiane kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy oraz wymiane grzejników w pomieszczeniach GZGK 2019-07-05 11:26:40
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2019-07-10 14:10:30
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2019-09-20 11:48:29
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wierzchowo 2019-10-10 09:41:15
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na rok 2020 2019-10-28 11:18:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
07 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
07 kwi 2011, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
07 kwi 2011, godz. 14:59