133 Ogłoszenia | BIP - Urząd Gminy Wierzchowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji 2021-11-17 12:52:13
Wyvbór najkorzystniejszej oferty 2019-09-30 08:41:02
brak tytułu 2018-07-26 12:24:58
brak tytułu 2018-07-26 12:21:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w związku z realizacją projektu systemowego ,, Szansa na przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przesłania ofert - kalkulacji cenowych na szkolenia. 2011-06-22 11:40:56
Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych 2011-11-10 12:28:55
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2012r. 2011-11-23 13:11:20
Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest w 2012r. 2011-04-07 14:59:43
Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2012r. do 30.03.2014 r. 2012-02-29 13:00:39
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sołectwie Radomyśl oraz Żeńsko 2012-04-10 08:33:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do składania ofert - kalkulacji cenowych na organizację i przeprowadzenie szkoleń. 2012-05-22 09:37:26
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2013r. 2012-10-09 10:18:32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór do projektu systemowego "Szansa na przyszłość" na rok 2013. 2013-02-26 14:22:03
Zmiany w obowiązku meldunkowym. 2013-06-04 09:18:51
Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych 2013-10-03 09:52:26
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych. 2013-12-11 13:00:45
Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014 do 30.03.2015 r. 2014-03-05 10:15:46
Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i administracji cmentarzy 2014-05-08 13:43:03
Instrukcja dla wykonawców na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-04 15:00:52
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-26 12:08:38
Zapytanie cenowe na wykonanie broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, ulotek, tablic informacyjnych przeprowadzenia oraz tablic pamiątkowych. 2014-12-11 12:34:25
Zapytanie cenowe na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu. 2014-12-11 12:37:23
Zapytanie cenowe na przeprowadzenie 3 konferencji. 2014-12-11 12:38:29
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2014-12-17 09:35:39
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo" 2014-12-29 11:30:07
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015-2020 2015-09-14 14:14:58
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2016 rok. 2015-11-10 14:34:39
Konsultacje społeczne w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015 ? 2025. 2015-11-25 14:56:17
Zapytanie ofertowe - wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Wierzchowie". 2016-03-01 13:51:22
Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-04-27 10:32:43
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji technicznej. 2016-08-25 14:28:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2016-09-06 12:18:06
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie po nazwą "Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim Gmina Wierzchowo 2016-09-08 13:28:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-10-21 13:10:18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane. 2016-10-24 13:30:26
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. 2016-11-02 14:38:34
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę montażu wykładziny obiektowej wielowarstwowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy WIerzchowo 2017-04-03 12:09:52
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2017-08-03 12:52:47
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. 2017-08-17 15:22:54
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie 2017-08-24 14:11:04
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie 2017-09-01 13:15:07
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok. 2017-10-18 09:42:58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo 2017-12-08 10:47:36
Instrukcja dla wykonawców na realizację zadania pn. Obsługa rawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2017-12-11 13:19:21
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2017-12-22 11:41:17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-02-12 15:00:36
Taryfy na wodę i ścieki na okres 26 maj 2018 do 25 maj 2021 2018-05-23 07:11:45
Ogłoszenie o zamówieniu: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie 2018-07-26 12:27:03
Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-07-27 09:04:01
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-08-07 09:51:45
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-08-30 10:31:52
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie 2018-08-31 10:55:12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-09-10 11:24:03
Informacja o zawarciu umowy partnerskiej 2018-11-26 11:08:43
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-12-12 13:57:41
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-12-14 10:29:34
Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu użytkowania wiatrołapu na cele sanitarne w świetlicy wiejskiej w Sośnicy 2018-12-17 11:55:54
Ogłoszenie Wójta Gminy WIerzchowo o treningu uruchamiania syren alarmowych w Gminie Wierzchowo w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:34:34
Obwieszczenie rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica 2019-02-08 14:02:16
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo ul. Szkolna 6 dz. nr 304/1 2019-02-19 14:41:04
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiuoru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo, ul. Szkolna 6 2019-03-04 09:40:16
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania Remontu trzech sanitariatów w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2019-03-12 12:56:26
Budowa Przedszkola w Wierzchowie 2019-03-26 11:21:56
Przetarg na zbycie samochodu marki Renault Kangoo oraz koparko-spycharki Białoruś 2019-04-03 07:42:13
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy budowie przedszkola w Wierzchowie 2019-04-12 12:21:06
Przetarg na sprzedaż samochodu ŻUK i przyczepy kempingowej 2019-05-22 12:17:42
Zapytanie ofertowe na wymiane kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy oraz wymiane grzejników w pomieszczeniach GZGK 2019-07-05 11:26:40
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2019-07-10 14:10:30
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2019-09-20 11:48:29
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wierzchowo 2019-10-10 09:41:15
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na rok 2020 2019-10-28 11:18:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
07 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
07 kwi 2011, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
07 kwi 2011, godz. 14:59