Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA

DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY WIERZCHOWO

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 – 2021

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności urzędu oraz informacji o zakresie działań

Wójt Gminy

Publikacja na stronach internetowych gminy

wrzesień

2020r.

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

- Opracowanie planu działania;

- przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy;

- publikacja Planu działania na stronie BIP

wrzesień 2020r. – luty 2021r.

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

- architektonicznym,

- cyfrowym,

- informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

Publikacja na stronie BIP danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego, dobudowa windy osobowej).

realizacja w całym okresie działania koordynatora

4.

Analiza planu obiektu Urzędu Gminy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Gminy do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy.

październik 2020r. – luty 2021r.

6.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

marzec 2021r.

7.

Monitorowanie działalności urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

- Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

- Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

- Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp., oraz opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

8.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

luty-marzec 2021r.

9.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy.

Koordynator

- Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

- Publikacja Raportu na stronie BIP.

w terminach przewidzianych w art. 11 ustawy

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 03 2021 09 06 15 plan dzialania (PDF, 879.15Kb) 2021-03-01 09:06:15 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Furykiewicz

Data wytworzenia:
01 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Maciej Furykiewicz

Data publikacji:
01 mar 2021, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Furykiewicz

Data aktualizacji:
03 mar 2021, godz. 09:05