Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                    Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2015
                   Wójta Gminy Wierzchowo
                   z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Wierzchowo

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan

zagospodarowania przestrzennego
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

1.

Działka Nr 29/1 o pow. 0,12 ha, obręb Sośnica, KW Nr KO1D/00021596/4,

RVI i N.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod ogródek przydomowy i rekreację

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 554/6 o pow. 0,0350 ha, obręb Wierzchowo,

KW Nr KO1D/00018797/9,

RIVa i RIVb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod ogródek przydomowy

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt 6 i 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami – zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 2 lat.

6. Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Wierzchowo tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
25 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
25 lis 2015, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
25 lis 2015, godz. 13:27