Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Zarządzenie Nr 84/2015
Wójta Gminy Wierzchowo

 

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774) oraz uchwały Nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo i uchwały nr XXXVIII/267/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wymienioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2015
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 24 listopada 2015 r.

 

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz.1774) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w pzpg

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Osiek Drawski

działka nr 124/4

KO1D/00037346/2

0,3314 ha, udział 115/1000

Lokal użytkowy o pow. 36,3 m2 położony w budynku nr 2 w Osieku Drawskim, na parterze. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym.

plan nieobowiązujący

ustny przetarg nieograniczony

7 750,00 zł

jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

1. Osobą fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem o ile w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o jej nabycie.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
24 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
24 lis 2015, godz. 14:48

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
24 lis 2015, godz. 14:50