Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wymienioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 16 listopada 2015 r.

 

WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz.782, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w pzpg

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Żabinek

działka nr 11/9

KO1D/00020225/6

1,04 ha

nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana

plan nieobowiązujący

przetarg nieograniczony

25.000,00 zł

jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

1. Osobą fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem o ile w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o jej nabycie.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
16 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
16 lis 2015, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
16 lis 2015, godz. 10:19