Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2015
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 22 września 2015 r.

WYKAZ z dnia 22.09.2015 r.
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆGMINY WIERZCHOWO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewidencyjny położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrz. gminy

Rodzaj zbycia dzierżawy

Wysokość czynszu za dzierżawę

Warunki płatności czynszu

1.

Działka Nr 70/4 o pow. 0,11 ha, obręb Świerczyna, KW Nr KO1D/00027814/1, RV.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę ogrodową

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

2.

Działka Nr 330/4 o pow. 0,37 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

3.

Działka Nr 330/5 o pow. 0,01 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

4.

Działka Nr 330/6 o pow. 0,01 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

5.

Działka Nr 330/7 o pow. 0,01 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7,

R III b, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

6.

Działka Nr 330/12 o pow. 0,37 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7,

RIII a i R III b.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowiązujący

Bezprzetargowo

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

do 15 marca jeden raz w roku

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.94 36 18 836.

Id: 7EC65D8F-A0B5-429F-BA78-A134A13F6FD0. Uchwalony

Strona

Id: 7EC65D8F-A0B5-429F-BA78-A134A13F6FD0. Uchwalony

Strona


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
22 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
22 wrz 2015, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
22 wrz 2015, godz. 13:44