Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 300/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

ZARZĄDZENIE Nr 300/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 09 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLVII/347/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu i Nr XLVIII/356/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia
30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 300/2014 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 09 października 2014 r.

 

W Y K A Z z dnia 09.10.2014 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1.

Działka Nr 343/9 o pow. 0,1659 ha, obręb Osiek Drawski, KW Nr KO1D/00026488/9, nieruchomość nieobciążona, RIVa i RIVb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę ogrodową

Plan nieobowią- zujący

 

Bezprzetar-gowo

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 388/15 o pow. 2,2800 ha, obręb Żabin, KW Nr KO1D/00026469/0, nieruchomość nieobciążona, RIVa, RV, PsIV i PsV.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę rolną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

3.

Działka Nr 130/9 o pow. 0,0171 ha, obręb Żabinek, KW Nr KO1D/00018539/3, nieruchomość nieobciążona, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

 

Dodatkowe informacje: tel.94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
09 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
09 paź 2014, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
10 paź 2014, godz. 12:52