Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 274/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 274/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 1 lipca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLVI/343/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane
w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 274/2014 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 1 lipca 2014 r.

 

W Y K A Z z dnia 01.07.2014 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1.

Działka Nr 16/10 o pow. 0,0312 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00011532/5, nieruchomość nieobciążona ,dr

Przedmiot dzierżawy: grunt pod drogę

Plan nieobowią- zujący

 

Bezprzetar-gowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 187/54 o pow. 0,1784 ha, obręb Żabin, KW Nr KO1D/00017664/1, nieruchomość nieobciążona, Ba

Przedmiot dzierżawy: grunt zabudowany byłą hydrofornią o pow. 16,80 m2

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 20 lat.

 

Dodatkowe informacje: tel.943618836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
01 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
01 lip 2014, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
07 lip 2014, godz. 07:53