Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 273/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 273/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLVI/340/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane
w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 273/2014 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 1 lipca 2014 r.

W Y K A Z z dnia 01.07.2014 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

1.

Działka Nr 70/4 o pow. 0,11 ha, obręb Świerczyna, KW Nr KO1D/00027814/1, nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014 r., RV.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 555/7 o pow. 0,0572 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00027807/9, nieruchomość nieobciążona, RIVa i IVb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

3.

Działka Nr 555/83 o pow. 0,2409 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00019568/2, nieruchomość nieobciążona, RIVa i IVb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

4.

Działka Nr 554/6 o pow. 0,3340 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00018797/9, nieruchomość nieobciążona, RIVa i IVb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

5.

Działka Nr 330/4 o pow. 0,37 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7 nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014r., RIVa .

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

6.

Działka Nr 330/8 o pow. 0,05ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014r., dr.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

7.

Działka Nr 330/9 o pow. 0,09 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7 nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014r., R IIIb.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

8.

Działka Nr 330/10 o pow. 0,09 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014 r., RIIIb i IVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

9.

Działka Nr 330/11 o pow. 0,09 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00028800/7, nieruchomość obciążona dzierżawą do 31 lipca 2014r., RIIIb i IVa

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony

pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

Dodatkowe informacje: tel.943618836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
01 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
01 lip 2014, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
01 lip 2014, godz. 14:51