Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 240/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 240/2014

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/303/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/2014 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 14 marca 2014 r.

W Y K A Z z dnia 14.03.2014 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

1.

Działka Nr 522/1 o pow. 0,0545 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00035445/2, nieruchomość nieobciążona

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę ogrodową

i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 522/14 o pow. 0,0317 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00035446/9, nieruchomość nieobciążona

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod budowę wiaty na drewno

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

3.

Działka Nr 522/19 o pow. 0,0597 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00036636/5, nieruchomość nieobciążona, pomieszczenie gospodarcze

o pow.

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę ogrodową

i rekreacyjną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Czynsz za najem lokalu użytko-

wego 1x w m-cu.

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

Dodatkowe informacje: tel.943618836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
14 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
14 mar 2014, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
14 mar 2014, godz. 11:32