Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu


ZARZĄDZENIE Nr 220/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do najmu

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/266/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego oraz zwolnienia z obowiązku oddania w najem lokalu użytkowego w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

*1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do najmu lokal użytkowy - Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie wykazany w załączniku nin. zarządzenia.

 

§2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

*3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 220/2013 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 5 listopada 2013 r.

 

W Y K A Z z dnia 05.11.2013 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

- najmu

Wysokość

czynszu za

najem

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 521/20

o pow. 0,33 ha,

obręb Wierzchowo KW Nr 22934/3, 33005/2 lokal nie obciążony., Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie,

ul. Długa 43/11.

 

Przedmiot najmu: pomieszczenia przystosowane na świadczenie usług medycznych POZ.

 

Plan ważny do 31.12.2003r. stanowi: ośrodek zdrowia

w zabudowie mieszkalno-użytkowej.

 

Bezprzetargowo.

 

3,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej
+ 23% podatku VAT.

 

 

Ustalone z wynajmu-jącym.

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy.

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - Zarządzeniem Wójta o wysokości stawek za najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w najem po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na czas nieoznaczony, związany z umową z NFZ.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
05 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
05 lis 2013, godz. 14:37

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
06 lis 2013, godz. 09:32