Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości wykazane
w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

W Y K A Z z dnia 14.04.2015 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie, użytki

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1.

Działka Nr 4/7 o pow. 0,82 ha, obręb Świerczyna, KW Nr KO1D/00011424/5, nieruchomość obciążona dzierżawą do 30 kwietnia 2015 r., RV i B-RV.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony pod uprawę rolną

Plan nieobowią- zujący

 

Bezprzetargowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 552/18 o pow. 0,0410 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00018536/2, nieruchomość obciążona dzierżawą do 28 kwietnia 2015 r, RIVa.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetargowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

3.

Działka Nr 556/15 o pow. 0,0063 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/000111532/5, nieruchomość obciążona dzierżawą do 30 kwietnia 2015 r, RIVb i PsIV.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetargowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

4.

Działka Nr 387/7 o pow. 0,0485 ha, obręb Świerczyna, KW Nr KO1D/00025763/4, nieruchomość obciążona dzierżawą do 30 kwietnia 2015 r., dr.

Przedmiot dzierżawy: grunt przeznaczony
pod uprawę ogrodową i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

Bezprzetargowo.

 

wg stawek czynszu określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Wierzchowo

Jednorazowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może być podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

 

Dodatkowe informacje: tel.94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Lewandowska

Data wytworzenia:
14 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Iwona Lewandowska

Data publikacji:
15 kwi 2015, godz. 08:38

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Lewandowska

Data aktualizacji:
15 kwi 2015, godz. 08:40