Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 218/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 24 września 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 42-46 i 47a ustawy z dnia 8 września 2000r.

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, uchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wierzchowo i uchwały Nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

 

*1. W zarządzeniu Nr 209/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej zmienia się treść załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do nin. zarządzenia.

 

*2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

 

*3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 218/2013
Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

 

 

W Y K A Z

 

LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

NA RZECZ NAJEMCÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis lokalu

 

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

 

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Osiek Drawski Nr 2/1 działka Nr 124/4 pow. 0,3314ha,

KW Nr KO1D/00036635/8,

udz.448/1000.

 

Lokal Nr 1: 4 pokoje,
2 kuchnie, 2łazienki + WC, spiżarnia, komunikacja i wiatrołap =96,5 m2 + 2 piwnice nr 2/1/1 i 2/1/2 oraz 3 pomieszczenia gospodarcze 2/1/1-2/1/3. Łączna pow. użytkowa = 141,7 m2.
KW lokalu brak.

Na rzecz najemcy- bezprze-targowo.

cena lokalu mieszkalnego - 59 470,00 zł,

w tym cena udziału gruntu

17 220,00 zł.

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu lub na wniosek najemcy- na raty.

2.

Osiek Drawski Nr 2/2 działka Nr 124/4 pow. 0,3314ha,

KW Nr KO1D/00036635/8,

udz.437/1000.

 

Lokal Nr 2: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka + WC, klatka schodowa =72,8 m2 + 2 piwnice nr 2/2/1 i 2/2/2 oraz 2 pomieszczenia gospodarcze 2/2/1 i 2/2/2. Łączna pow. użytkowa = 138,0 m2.
KW lokalu brak.

Na rzecz najemcy- bezprze-targowo.

cena lokalu mieszkalnego - 46 240,00 zł,

w tym cena udziału gruntu

16 800,00 zł.

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu lub na wniosek najemcy- na raty.

 

1.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 20.12.2013 r.

2.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.5, 7 - 10 nie dotyczą.

3.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy po upływie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, na podstawie art. 42-46 i 47a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

4.Plan zpg - ważny do dnia 31.12.2003 r.

5.Osoba, będąca najemcą wyszczególnionego w wykazie lokalu winna złożyć wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia.

6.Nieruchomość jest obciążona umową najmu na czas nieoznaczony.

 

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
05 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
05 lis 2013, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
06 lis 2013, godz. 09:38