Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 03 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 213/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 03 października 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/243/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości niezabudowane wykazane w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 213/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia
03 października 2013 r.

 

W Y K A Z z dnia 03.10.2013 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1.

Działka Nr 555/7 o pow. 0,0089 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr 27807, nieruchomość obciążona do 31 października 2013r.

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę ogrodową

i rekreacyjną

Plan nieobowią- zujący

 

Bezprzetar-gowo.

 

15,00 zł rocznie za dzierżawę gruntu + VAT, wg stawek

w zarządzeniu Wójta Gminy.

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2.

Działka Nr 4/4 o pow. 0,0705 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00019585, nieruchomość obciążona do 31 grudnia 2013r.

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę ogrodową

i rekreacyjną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

 

35,00 zł rocznie za dzierżawę gruntu + VAT, wg stawek

w zarządzeniu Wójta Gminy.

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

3.

Działka Nr 402/7 o pow. 0,84 ha, obręb Świerczyna, KW Nr 27810, nieruchomość obciążona do 31 października 2013r.

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę rolną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

 

Od 20,- zł do 58,60 zł rocznie za dzierżawę gruntu, wg stawek w zarządzeniu Wójta Gminy.

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

4.

Działka Nr 402/8 o pow. 0,79 ha, obręb Świerczyna, KW Nr 27808, nieruchomość obciążona do 31 października 2013r.

Przedmiot dzierżawy: grunt pod uprawę rolną

Plan nieobowią-zujący

Bezprzetar-gowo.

 

Od 40,-do 58,60 zł rocznie za dzierżawę gruntu wg stawek

w zarządzeniu Wójta Gminy.

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy .

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.

 

Dodatkowe informacje: tel. 94 36 18 836.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
03 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
03 paź 2013, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
03 paź 2013, godz. 14:55