Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 182/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych i użytkowych.


ZARZĄDZENIE Nr 182/2013

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 06 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych
i użytkowych .

Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2017 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. Nr 765) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 2,40 zł/m2 .

2. Stawka czynszu określona w ust. 1 podlega obniżeniu w poniższych przypadkach :

  1. za lokale położone w budynku o złym stanie technicznym - 10%.

  2. za brak c. o. w lokalu - 10%

  3. za brak w. c. w budynku - 10%,

§ 2. Ustala się miesięczny czynsz najmu za garaże stanowiące własność Gminy Wierzchowo ( w tym blaszane) oraz wzniesione ze środków własnych najemcy w wysokości 1,20 zł za 1m2 powierzchni użytkowej .

§ 3. Ustala się miesięczny czynsz najmu za pomieszczenia lub budynki gospodarcze
w wysokości 1,00 zł za 1 m2 .

§ 4. Ustala się miesięczny czynsz minimalny za najem lokali użytkowych w wysokości
3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 5. Do stawek czynszów najmu ustalonych w § 2, §3 i §4 dolicza się obowiązujący podatek VAT .

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem i dzierżawę w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Szymczak

Data wytworzenia:
06 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Tomasz Suchoński

Data publikacji:
06 maj 2013, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Suchoński

Data aktualizacji:
06 maj 2013, godz. 14:07