Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wierzchowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obowiązek informacyjny Straż Gminna w Wierzchowie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Gmina w Wierzchowie, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, telefon: 94 361 88 48, e-mail:  straz.gminna@wierzchowo.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
  1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.;
  1. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw  w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl, fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00. Możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.
  2. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Furykiewicz

Data wytworzenia:
04 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Maciej Furykiewicz

Data publikacji:
04 maj 2022, godz. 11:38

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Furykiewicz

Data aktualizacji:
07 gru 2022, godz. 12:55