Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:02:39
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:02:31
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:02:22
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:02:12
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:02:04
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski Maciej Furykiewicz 2020-12-01 11:01:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 612/4, 616, 612/1, 660/1 obr. Wierzchowo. Justyna Darłak 2020-11-26 15:30:16
Odpowiedź na interpelację Tomasz Suchoński 2020-11-24 10:16:10
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-11-24 10:15:54
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie brakujących i wymianę zbutwiałych elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Osieku Drawskim Tomasz Suchoński 2020-11-24 10:15:23
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-11-24 09:51:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo. Justyna Darłak 2020-11-20 13:34:19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-11-20 13:20:26
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko Tomasz Suchoński 2020-11-20 08:45:34
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-11-20 08:45:16
Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko Tomasz Suchoński 2020-11-20 08:44:53
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-11-19 13:49:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 613/2 obr. Wierzchowo Justyna Darłak 2020-11-09 14:28:54
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-11-09 12:09:41
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-11-09 12:05:57
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2020-11-04 11:39:46
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2020 rok Maciej Furykiewicz 2020-10-29 15:32:16
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2020 rok Maciej Furykiewicz 2020-10-29 15:29:24
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2020 z dnia 21 października 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Maciej Furykiewicz 2020-10-27 16:46:37
Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 sierpnia 2020r Maciej Furykiewicz 2020-10-16 09:19:57
Odpowiedź na interpelację Tomasz Suchoński 2020-10-13 07:42:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji strony Maciej Furykiewicz 2020-10-12 12:31:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Furykiewicz 2020-10-12 12:30:35
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:22:34
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:21:38
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:17:51
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-07 10:25:47
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-07 10:24:26
Koordynator ds. dostępności w Gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:12:23
Koordynator ds. dostępności w Gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:09:40
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:00:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infr. techn. na terenie działki nr 523/29 obr. Wierzchowo Justyna Darłak 2020-10-05 12:59:24
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-02 12:04:34
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-10-02 07:47:01
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2020-10-02 07:46:39