herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Rafał Zdyr 2016-05-18 14:35:48
Strategia Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2016-2025 Rafał Zdyr 2016-05-18 09:59:10
Strategia Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2016-2025 Rafał Zdyr 2016-05-18 09:58:12
Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r. Rafał Zdyr 2016-05-17 11:32:39
Informacja Wójta Or I.0057.4.2016.TW Rafał Zdyr 2016-05-17 11:29:00
Informacja Wójta Or I.0057.3.2016.TW Rafał Zdyr 2016-05-17 11:28:47
Informacja Wójta Or I.0057.2.2016.TW Rafał Zdyr 2016-05-17 11:28:34
ŻABINEK Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:09:14
NOWE LASKI Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:08:09
RADOMYŚL Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:07:52
ŚWIERCZYNA Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:05:49
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:05:29
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:05:26
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:02:51
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:02:29
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2016-05-12 13:01:51
Komunikat płukanie sieci - Świerczyna, Otrzeo, Wielboki Agnieszka Kicka 2016-05-12 12:50:50
Uchwała XXXVII.144.Z.2016 RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok Rafał Zdyr 2016-05-09 10:20:41
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 stycznia 2011 r. Rafał Zdyr 2016-05-09 10:18:04
Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 stycznia 2011 r. - dokument usunięty Rafał Zdyr 2016-05-09 10:17:30
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Rafał Zdyr 2016-05-09 10:15:51
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Rafał Zdyr 2016-05-09 09:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06.05.2016 Rafał Zdyr 2016-05-06 12:48:31
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Rafał Zdyr 2016-05-05 12:54:59
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchowo za rok 2015 Rafał Zdyr 2016-04-29 10:54:30
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchowo o zmianie ogłoszenia o zamaiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafał Zdyr 2016-04-27 12:58:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchowo o zmianie ogłoszenia o zamaiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafał Zdyr 2016-04-27 10:35:09
Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Rafał Zdyr 2016-04-27 10:33:12
Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Rafał Zdyr 2016-04-27 10:32:43
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 marca 2016 r. Rafał Zdyr 2016-04-27 10:14:01
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Iwona Lewandowska 2016-04-20 14:21:26
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Iwona Lewandowska 2016-04-20 14:17:15
Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Iwona Lewandowska 2016-04-20 14:13:44
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-04-15 11:05:29
Opinia RDOŚ Rafał Zdyr 2016-04-15 11:05:09
Opinia PPiS Rafał Zdyr 2016-04-15 11:04:53
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Rafał Zdyr 2016-03-25 10:30:13
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 39/3 w Będlinie i 469/7 w Żeńsku Iwona Lewandowska 2016-03-22 13:21:09
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na działce nr 124/4 w Osieku Drawskim Iwona Lewandowska 2016-03-22 13:19:45
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na działce nr 124/4 w Osieku Drawskim - dokument usunięty Iwona Lewandowska 2016-03-22 13:19:10