Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/12/2010 w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania zakładu budżetowego gminy Wierzchowo pod nazwą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie" do zasad działania samorządowego zakładu budżetowego. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:08:27
Uchwała Nr IV/11/2010 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań Gminy Wierzchowo na lata 2011 - 2015. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:06:37
Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:04:00
Uchwała Nr IV/9/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:02:48
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr IV/2010 z dnia 30.12.2010r. (uchwały od nr 9 do nr 13) Rafał Zdyr 2011-01-31 12:01:06
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Wierzchowo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:00:44
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:59:28
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:58:13
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:56:48
Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:56:00
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:54:58
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:54:49
Uchwała Nr III/3/2010 w sprawie powołania komisji Stałych Rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:54:36
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr III/2010 z dnia 15.12.2010r. (uchwały od nr 3 do nr 8) Rafał Zdyr 2011-01-31 11:52:47
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:52:21
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:52:07
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:51:53
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:50:34
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr I/2010 z dnia 30.11.2010r. (uchwały od nr 1 do nr 2) Rafał Zdyr 2011-01-31 11:49:24
Uchwała Nr LV/282/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:12:04
Uchwała Nr LV/281/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:11:03
Uchwała Nr LV/280/2010 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:10:23
Uchwała Nr LV/279/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych na 2011 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:09:05
Uchwała Nr LV/278/2010 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia RDOŚ w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sośnica". Rafał Zdyr 2011-01-31 11:08:20
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr LV/2010 z dnia 10.11.2010r. (uchwały od nr 278 do nr 282) Rafał Zdyr 2011-01-31 11:06:41
Uchwała Nr LIV/277/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:05:18
Uchwała Nr LIV/275/2010 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:04:35
Uchwała Nr LIV/276/2010 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:04:21
Uchwała Nr LIV/275/2010 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:03:31
Uchwała Nr LIV/273/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:02:48
Uchwała Nr LIV/274/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:02:20
Uchwała Nr LIV/274/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Rafał Zdyr 2011-01-31 10:58:58
Uchwała Nr LIV/273/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 10:58:28
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277) Rafał Zdyr 2011-01-31 10:57:24
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277) - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:57:02
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277) - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:56:41
Uchwała Nr LIV_273_2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:56:22
Uchwała Nr LIV_273_2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:54:14
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277) - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:52:58
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277) - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 10:52:49