Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwala RIO w sprawie wydania opinii o przedlozonym sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2019 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:30:25
Zarządzenie Nr 118/2020 Wojta Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przedstawienia spawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Wierzchowo za 2019 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:30:13
Uchwała nr VIII.50.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2019r Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:29:54
Uchwala Nr XCI.352.Z.2019 RIO w Szczecinie z dnia 18.09.2019r. w sprawie wydania opinii o przedlozonej przez Wojta Gminy Wierzchowo informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wierzchowo za pierwsze polrocze 2019 r Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:29:10
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2019 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:29:00
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2019-2029 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:28:51
Uchwała nr LXXXIV.483.Z.2018 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wierzchowo na 2019r. Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:28:36
Uchwała nr LXXXIV.484.Z.2018 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2019 -2030 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:28:25
Uchwała nr LXXXIV.485.Z.2018 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzchowo na 2019r. Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:28:13
Projekt Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:27:37
Budżet Gminy Wierzchowo na 2018 rok (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:26:56
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2018 rok (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:26:41
Bilans Gminy Wierzchowo za 2018 rok z informacją dodatkową Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:25:30
Uchwała Nr XXXVII.197.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2018 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:25:19
Uchwala nr LXII.377.Z.2018 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o przedlozonej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wierzchowo za I polrocze 2018 roku Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:25:11
Uchwała NR LIII.322.Z.2018 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Gminy Wierzchowo na 2018 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:25:02
Uchwała NR LIII.321.Z.2018 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:54
Uchwała NR XLVIII/294/Z/2018 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:40
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2018-2029 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:29
Uchwala RIO w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:20
Uchwala RIO w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:10
Uchwała Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2018 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:24:01
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2018 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:22:44
Uchwała nr CXXXIII.552.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:22:33
Uchwała nr CXXXIII.553.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:22:24
Uchwała nr CXXXIII.554.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:22:14
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2018-2029 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:21:43
Projekt Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:21:09
Budżet Gminy Wierzchowo na 2017 rok (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:20:34
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2017 rok (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:20:26
Uchwała Nr XXXV.203.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:19:56
Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:19:45
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:19:27
Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo w I półroczu 2017 Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:19:16
Uchwała Nr XXIV.117.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:19:07
Opinia RIO w sprawie wyrazenia opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:18:54
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:18:44
Budżet Gminy Wierzchowo na 2017 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:18:27
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2017 rok Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:17:40
Uchwala RIO w sprawie opinii o projekcie uchwaly budzetowej Maciej Furykiewicz 2020-05-13 10:17:29