herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:20:52
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:20:45
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:26
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:15
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:07
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-10-18 09:44:56
Formularz zgłaszania opinii Rafał Zdyr 2017-10-18 09:44:25
Ogłoszenie o konsultacjach Rafał Zdyr 2017-10-18 09:43:57
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok. Rafał Zdyr 2017-10-18 09:42:58
Urząd Stanu Cywilnego Rafał Zdyr 2017-10-16 14:50:11
- Referat finansów i budżetu Rafał Zdyr 2017-10-16 14:47:40
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 września 2017 r. Rafał Zdyr 2017-10-06 09:47:36
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. Rafał Zdyr 2017-10-06 09:47:07
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku Rafał Zdyr 2017-09-25 11:11:15
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku Rafał Zdyr 2017-09-25 11:10:56
Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo w I półroczu 2017 Rafał Zdyr 2017-09-25 11:08:57
Petycje Tomasz Suchoński 2017-09-18 13:12:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Rafał Zdyr 2017-09-11 11:58:52
Petycje Tomasz Suchoński 2017-09-07 10:06:58
Instrukcja dla wykonawców Rafał Zdyr 2017-09-01 13:18:12
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2017-09-01 13:16:46
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie Rafał Zdyr 2017-09-01 13:15:07
Sołectwo Sośnica Rafał Zdyr 2017-08-28 13:13:32
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie Rafał Zdyr 2017-08-24 15:17:52
Instrukcja dla wykonawców Rafał Zdyr 2017-08-24 14:12:57
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2017-08-24 14:12:20
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie Rafał Zdyr 2017-08-24 14:11:04
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. Rafał Zdyr 2017-08-17 15:22:54
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:27:57
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 25 maja 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:27:24
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 25 maja 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:26:51
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:26:22
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 30 marca 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:25:47
Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 lutego 2017 r. Rafał Zdyr 2017-08-08 10:25:08
Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Tomasz Suchoński 2017-08-03 12:52:47
Statut Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-07-13 13:44:41
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-07-06 12:29:25
Dane teleadresowe Rafał Zdyr 2017-07-06 11:43:42
Kaczorkiewicz Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:58:53
Bełzowski Zdzisław Rafał Zdyr 2017-07-03 12:58:24