herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2018 Rafał Zdyr 2018-01-31 12:04:43
Zarządzenie Nr 235/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo Rafał Zdyr 2018-01-25 12:52:48
Zarządzenie Nr 234/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych prowadzonych przz Gminę Wierzchowo Rafał Zdyr 2018-01-25 12:51:36
Uchwała Rady Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2018-01-18 14:03:55
Wniosek na stypendium Rafał Zdyr 2018-01-11 10:17:09
Uchwała Rady Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2018-01-11 10:16:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-12-28 10:58:05
Karta Nr 4/2017 - Budowa linii produkcyjnej pelletu z trocin w miejscowości Świerczyna Rafał Zdyr 2017-12-28 10:57:26
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2017-12-22 11:41:39
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2017-12-22 11:41:17
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 Rafał Zdyr 2017-12-20 10:51:00
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 Rafał Zdyr 2017-12-19 13:25:57
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 Rafał Zdyr 2017-12-18 11:53:53
Uchwała nr CXXXIII.554.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Rafał Zdyr 2017-12-12 13:35:40
Uchwała nr CXXXIII.553.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Rafał Zdyr 2017-12-12 13:35:24
Uchwała nr CXXXIII.552.Z.2017 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017r. Rafał Zdyr 2017-12-12 13:35:08
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2018-2029 Rafał Zdyr 2017-12-12 13:34:30
Projekt budżetu Gminy Wierzchowo na 2018 rok Rafał Zdyr 2017-12-12 13:33:32
Instrukcja dla wykonawców na realizację zadania pn. Obsługa rawna Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2017-12-11 13:19:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowego dokumentu Rafał Zdyr 2017-12-08 10:51:30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-12-08 10:47:36
Petycje Tomasz Suchoński 2017-12-07 08:27:14
Taryfy 2018 Agnieszka Kicka 2017-12-04 13:33:00
Taryfy 2018 Agnieszka Kicka 2017-12-04 13:32:25
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 Rafał Zdyr 2017-11-27 12:33:47
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-11-24 10:35:17
Informacja Wójta Or I.0057.8.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:54
Informacja Wójta Or I.0057.7.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:39
Informacja Wójta Or I.0057.6.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:26
Informacja Wójta Or I.0057.5.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:11
Informacja Wójta Or I.0057.4.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:14:53
Informacja Wójta Or I.0057.3.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:14:42
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-10 12:40:16
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-10 12:40:13
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-09 15:17:06
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-09 12:31:06
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:40
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:28
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:23
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:21:01