herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu - namiotu tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-03-15 15:06:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu - namiotu tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-03-15 15:05:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Tomasz Suchoński 2018-03-14 11:43:42
Okresowa ocena jakiści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za miesią styczeń 2018 Tomasz Suchoński 2018-03-12 09:25:30
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:31:43
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:31:30
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:31:12
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:30:54
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:30:46
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:30:37
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:30:26
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:30:15
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:29:58
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:29:49
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:29:41
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:29:29
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Tomasz Suchoński 2018-03-07 08:29:00
Janusz Moga - w związku z likwidacją gimnazjum w Wierzchowie Rafał Zdyr 2018-02-28 11:43:06
Składane w trakcie roku Rafał Zdyr 2018-02-28 11:41:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Suchoński 2018-02-20 08:03:05
OBWIESZCZENIE o skierowaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa magazynu - namiotu tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dla terenu działki nr ewid. 574/60 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo. Tomasz Suchoński 2018-02-16 07:46:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie Rafał Zdyr 2018-02-13 18:18:29
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:07:35
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:06:51
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:06:34
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:03:17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:01:04
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:00:56
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-12 15:00:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie Rafał Zdyr 2018-02-09 11:20:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-09 11:14:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-09 11:11:15
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-09 11:03:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-02-09 10:55:20
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2018-2029 Rafał Zdyr 2018-02-09 10:23:09
Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. Rafał Zdyr 2018-02-07 12:48:08
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Rafał Zdyr 2018-02-07 12:47:30
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 26 października 2017 r. Rafał Zdyr 2018-02-07 12:46:55
Uchwala RIO w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Rafał Zdyr 2018-01-31 12:06:27
Uchwala RIO w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu Rafał Zdyr 2018-01-31 12:06:10