herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Agnieszka Kicka 2018-05-22 11:42:24
Dane teleadresowe Agnieszka Kicka 2018-05-22 11:41:56
Dane teleadresowe Agnieszka Kicka 2018-05-22 11:41:00
Taryfy na wodę i ścieki na okres od 26.05.2018 do 25.05.2021 Agnieszka Kicka 2018-05-22 11:37:19
Protokół Nr XLIV/2018 z Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 26 kwietnia 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-05-17 12:31:47
Protokół Nr XLIII/2018 z Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 13 kwietnia 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-05-17 12:31:14
Protokół Nr XLII/2018 z Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 marca 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-05-17 12:30:29
Protokół Nr XLII/2018 z Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 marca 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-05-17 12:26:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-17 10:25:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania postanowienia o braku OOŚ Maciej Furykiewicz 2018-05-09 10:10:56
Uchwała Nr XXXV.203.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Maciej Furykiewicz 2018-05-07 08:39:53
Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok Maciej Furykiewicz 2018-05-07 08:26:06
Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok Maciej Furykiewicz 2018-05-07 08:25:44
Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok Maciej Furykiewicz 2018-05-07 08:24:23
Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2017 rok Maciej Furykiewicz 2018-05-07 08:22:45
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchowo za rok 2017 Maciej Furykiewicz 2018-04-27 10:26:48
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Danuta Romaniec 2018-04-25 14:38:45
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-04-19 11:51:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-18 09:14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-18 09:13:16
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:55:43
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem - dokument usunięty Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:53:43
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem - dokument usunięty Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:51:54
- dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:32
Rok 2018 Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:27
- dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Justyna Darłak 2018-04-13 10:20:08
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-04-10 11:08:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie zasięgnięcia opinii. Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:51:41
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:46
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:37
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45/17 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu (namiotu) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-06 12:38:26
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej Wierzchowo Solar Park o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:20:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 11:00:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:59:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:57:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:55:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:54:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:49:03