herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 255/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu do oddania w najem lokalu użytkowego Iwona Lewandowska 2018-05-28 14:46:53
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:47:21
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:46:59
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:46:35
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:46:25
Informacja Wójta OR.0057.04.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:46:09
Informacja Wójta OR.0057.3.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:45:35
Informacja Wójta OR.0057.2.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:44:53
Informacja Wójta OR.0057.1.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:44:21
Informacja Wójta OR.0057.1.2018.TW Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:43:35
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:29:51
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:26:43
Informacja Wójta OR.0057.5.2018.T - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-05-28 07:22:19
Ochrona danych osobowych - RODO - dokument usunięty Agnieszka Kicka 2018-05-25 13:02:12
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2018-05-25 13:01:47
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Agnieszka Kicka 2018-05-25 13:01:39
- dokument usunięty Agnieszka Kicka 2018-05-25 12:58:51
Ochrona danych osobowych - RODO - dokument usunięty Agnieszka Kicka 2018-05-25 12:58:06
Wniosek Maciej Furykiewicz 2018-05-25 12:19:00
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Nr 3-GOKSiT Maciej Furykiewicz 2018-05-25 12:16:25
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Nr 2-Biblioteka Maciej Furykiewicz 2018-05-25 12:15:59
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Nr 1-GZKSiT Maciej Furykiewicz 2018-05-25 12:15:00
Informacja o rejestrze instytucji kultury Maciej Furykiewicz 2018-05-25 12:12:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Maciej Furykiewicz 2018-05-25 11:56:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Maciej Furykiewicz 2018-05-25 11:52:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Maciej Furykiewicz 2018-05-25 11:52:28
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Suchoński 2018-05-25 09:52:53
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Suchoński 2018-05-25 09:52:35
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Suchoński 2018-05-25 09:52:12
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:19:17
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:18:13
Zarządzenie Nr 181/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:15:54
Zarządzenie nr 175/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo. Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:11:17
Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:11:16
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:11:15
Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-24 13:11:06
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-05-23 09:06:27
Wysokość cen i stawek opłat Tomasz Suchoński 2018-05-23 07:14:07
Decyzja o zatwierdzeniu taryf Tomasz Suchoński 2018-05-23 07:13:15
Taryfy na wodę i ścieki na okres 26 maj 2018 do 25 maj 2021 Tomasz Suchoński 2018-05-23 07:11:45