Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Maciej Furykiewicz 2020-04-08 12:17:58
Obwieszczenie do stron o wydaniu decyzji Maciej Furykiewicz 2020-04-08 12:17:26
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2020-04-03 11:49:28
Petycje Tomasz Suchoński 2020-04-03 10:20:39
Petycje Tomasz Suchoński 2020-04-03 10:18:12
Petycje Tomasz Suchoński 2020-04-03 10:16:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, stanowisk słupowych, linii kablowych, złącz kablowych oraz demontażu sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid.: 69/1, 69/4, 69/5, 69/6, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/13, 69/14, 70, 71, 165/8, 171, 187/45, 187/62 obręb Żabin, gmina Wierzchowo Justyna Darłak 2020-04-02 13:24:44
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:47:22
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:47:03
Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:46:48
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:44:48
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca podjęcia działań w zakresie wolno biegających psów w miejscowości Będlino Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:44:25
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:43:38
Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchówko Tomasz Suchoński 2020-04-02 10:43:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo dot. wydania decyzji Maciej Furykiewicz 2020-04-01 14:02:01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Justyna Darłak 2020-03-31 08:45:12
Odpowiedź na interpelację Tomasz Suchoński 2020-03-30 09:20:58
Komunikat Wójta Gminy Wierzchowo dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Tomasz Suchoński 2020-03-30 09:02:40
Urząd Stanu Cywilnego (zakładka menu) Tomasz Suchoński 2020-03-27 12:28:40
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:51:23
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:50:02
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:48:00
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:46:57
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:43:49
Zaświdczenie z rejestru mieszkańców (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:41:34
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:41:02
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:40:39
Rejestr wyborców (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:40:13
Odpis aktu stanu cywilnego (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:39:22
Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:37:58
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące - w urzędzie i przez internet - koro (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:37:01
Urząd Stanu Cywilnego (zakładka menu) Maciej Furykiewicz 2020-03-27 11:31:43
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Tomasz Suchoński 2020-03-26 15:50:24
Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Tomasz Suchoński 2020-03-26 15:33:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19.03.2020 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Świerczynie Tomasz Suchoński 2020-03-20 13:11:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/19 Justyna Darłak 2020-03-12 15:47:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/19 - dokument usunięty Justyna Darłak 2020-03-12 15:41:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/19 - dokument usunięty Justyna Darłak 2020-03-12 15:41:11
- Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. Tomasz Suchoński 2020-03-12 13:21:22
- Referat organizacyjny Tomasz Suchoński 2020-03-12 13:20:23