Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady Maciej Furykiewicz 2021-04-16 20:54:39
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku oraz wybór operatora regrantingu Maciej Furykiewicz 2021-04-12 13:38:46
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku oraz wybór operatora regrantingu Maciej Furykiewicz 2021-04-12 13:38:10
Petycje Tomasz Suchoński 2021-04-09 10:06:27
Petycje Tomasz Suchoński 2021-04-09 10:04:36
Petycje Tomasz Suchoński 2021-04-09 10:02:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie windy towarowo-osobowej dla 5 osób (w tym dla osób niepełnosprawnych) do ściany bocznej budynku urzędu gminy na terenie działki nr ewid. dz. nr 552/3 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo. Justyna Darłak 2021-04-01 14:18:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w zamian istniejącej stacji nr 20624 ?Dębica Osada Leśna? wraz z powiązaniem sieci 15kV i 0,4kV na dz. nr 424/2 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo. Justyna Darłak 2021-04-01 13:56:05
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - GZGK Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:30:56
Koordynator ds. dostępności w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej - dokument usunięty Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:29:03
Koordynator ds. dostępności w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej - dokument usunięty Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:28:52
Koordynator ds. dostępności w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:28:51
Deklaracja dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:27:48
Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:20:50
Dostępność Agnieszka Kicka 2021-03-24 14:18:40
Odpowiedź na interpelację Tomasz Suchoński 2021-03-24 10:22:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 135 obręb Żabinek Justyna Darłak 2021-03-23 14:47:18
Urząd Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:16:26
Urząd Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:15:54
Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:15:14
Ochotnicza Straż pożarna w Wierzchowie Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:14:37
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinku Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:13:40
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Maciej Furykiewicz 2021-03-19 12:12:48
Urząd Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2021-03-15 13:18:15
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2021-03-12 11:25:34
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski Tomasz Suchoński 2021-03-12 11:25:09
Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski Tomasz Suchoński 2021-03-12 11:24:52
obwieszczenie o przekazaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 523/35 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo Justyna Darłak 2021-03-11 14:39:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infr. techniczną na terenie działki nr ewid. 135 położonej w obrębie m. Żabinek Justyna Darłak 2021-03-08 13:49:53
Zarządzenie nr 186/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie Promocji i organizacji wolontariatu Maciej Furykiewicz 2021-03-08 12:43:36
Zarządzenie nr 185/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku Maciej Furykiewicz 2021-03-08 12:39:48
Otwarty konkurs na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na rok 2021 Maciej Furykiewicz 2021-03-08 12:38:51
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku Maciej Furykiewicz 2021-03-08 12:38:22
Zarządzenie nr 186/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie Promocji i organizacji wolontariatu Maciej Furykiewicz 2021-03-08 10:55:22
Zarządzenie nr 185/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku Maciej Furykiewicz 2021-03-08 10:54:10
Zarządzenie nr 185/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku Maciej Furykiewicz 2021-03-08 10:52:47
Petycje Tomasz Suchoński 2021-03-04 11:42:25
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Maciej Furykiewicz 2021-03-03 09:05:39
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Maciej Furykiewicz 2021-03-03 09:04:23
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 Maciej Furykiewicz 2021-03-01 09:06:15