Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2020 rok Maciej Furykiewicz 2020-10-29 15:32:16
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2020 rok Maciej Furykiewicz 2020-10-29 15:29:24
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2020 z dnia 21 października 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Maciej Furykiewicz 2020-10-27 16:46:37
Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 sierpnia 2020r Maciej Furykiewicz 2020-10-16 09:19:57
Odpowiedź na interpelację Tomasz Suchoński 2020-10-13 07:42:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji strony Maciej Furykiewicz 2020-10-12 12:31:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Furykiewicz 2020-10-12 12:30:35
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:22:34
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:21:38
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-07 13:17:51
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-07 10:25:47
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-07 10:24:26
Koordynator ds. dostępności w Gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:12:23
Koordynator ds. dostępności w Gminie Wierzchowo Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:09:40
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Tomasz Suchoński 2020-10-06 13:00:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infr. techn. na terenie działki nr 523/29 obr. Wierzchowo Justyna Darłak 2020-10-05 12:59:24
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-10-02 12:04:34
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-10-02 07:47:01
Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2020-10-02 07:46:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 2/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Justyna Darłak 2020-09-25 13:55:55
Treść interpelacji Tomasz Suchoński 2020-09-22 11:27:48
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki Tomasz Suchoński 2020-09-22 11:27:22
Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki Tomasz Suchoński 2020-09-22 11:27:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lini kablowej SN-15 kV - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka lini kablowej 15 kV w zamian odcinka lini napowietrznej 15v kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 Maciej Furykiewicz 2020-09-18 11:46:58
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-09-15 14:56:48
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-09-15 13:50:22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Maciej Furykiewicz 2020-09-15 12:43:22
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Maciej Furykiewicz 2020-09-15 12:40:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji dla stron Maciej Furykiewicz 2020-09-15 12:40:16
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-09-09 11:52:38
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-09-09 10:12:54
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-09-09 10:09:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ewid. 523/29 obręb Wierzchowo. Justyna Darłak 2020-09-04 10:06:49
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-28 13:15:37
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-28 13:15:20
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-26 11:12:56
Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnienia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie lini kablowej - SN15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 Dębica Osada Leśna gmina Czaplinek, Wierzchowo - dla działek nr 114/22, 17, 114/19, 436, 391/1 obr. ew. Trzciniec, gmina Czaplinek oraz działek nr 391/2, 410/12, 411, 424/2 obr. ew. Świerczyna, gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-25 13:05:00
Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnienia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie lini kablowej - SN15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 Dębica Osada Leśna gmina Czaplinek, Wierzchowo - dla działek nr 114/22, 17, 114/19, 436, 391/1 obr. ew. Trzciniec, gmina Czaplinek oraz działek nr 391/2, 410/12, 411, 424/2 obr. ew. Świerczyna, gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-25 12:59:49
Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnienia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie lini kablowej - SN15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 201/013 od słupa nr 72/40/10/2 do słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 20624 Dębica Osada Leśna gmina Czaplinek, Wierzchowo - dla działek nr 114/22, 17, 114/19, 436, 391/1 obr. ew. Trzciniec, gmina Czaplinek oraz działek nr 391/2, 410/12, 411, 424/2 obr. ew. Świerczyna, gmina Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2020-08-25 12:59:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie miejscowości Wierzchowo i Żabinek Justyna Darłak 2020-08-24 14:14:20