herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-16 13:41:55
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za miesiąc styczeń 2018 Maciej Furykiewicz 2018-10-15 10:26:49
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za miesiąc styczeń 2018 Maciej Furykiewicz 2018-10-15 10:26:20
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za miesiąc sierpień 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-10-15 10:25:34
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za miesiąc sierpień 2018r. Maciej Furykiewicz 2018-10-15 10:24:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gmina Wierzchowo Justyna Darłak 2018-10-11 12:02:12
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 4 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:32:47
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:32:14
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 5 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:29:12
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 4 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:28:55
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 3 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:28:33
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 2 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:28:14
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 1 w Świerczynie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:27:42
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:26:37
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:26:18
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:25:56
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Wierzchowie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:25:29
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Świerczynie Tomasz Suchoński 2018-10-11 11:24:43
Uchwala nr LXII.377.Z.2018 Skladu Orzekajacego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o przedlozonej informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wierzchowo za I polrocze 2018 roku Maciej Furykiewicz 2018-10-10 12:41:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Justyna Darłak 2018-10-10 12:07:47
Petycje Maciej Furykiewicz 2018-10-09 10:06:50
Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany Iwona Lewandowska 2018-10-08 14:50:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej PE 32 do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działki nr ewid. 581/9 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo. Justyna Darłak 2018-10-05 10:15:53
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-03 14:02:21
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-03 14:00:59
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-03 13:57:35
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-03 13:55:20
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-03 13:53:07
Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Lewandowska 2018-10-03 10:24:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przeza wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika Tomasz Suchoński 2018-10-02 12:30:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzchowo o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Suchoński 2018-10-02 10:51:56
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Furykiewicz 2018-10-02 09:46:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji poegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" na terenie działek nr ewid. 50/9 i 50/10 obręb Sośnica Justyna Darłak 2018-10-01 13:56:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:46:22
Karta Nr 5/2018 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica (etap I) - "KM7+585-8+600" Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:45:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:43:01
Karta Nr 3/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 103/1 obręb Garbowo pod nazwą "Garbowo PV" Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:42:39
Karta Nr 4/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 199/4 obręb Żabin pod nazwą "Żabin PV" Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:42:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:40:46
Karta Nr 3/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 103/1 obręb Garbowo pod nazwą "Garbowo PV" Maciej Furykiewicz 2018-09-28 09:40:19