herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-03-11 12:52 W toku
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-02-21 09:43 Zakończone
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-01-25 14:19 Zakończone
Świadczenie usług przewozów regularnych na podstawie miesięcznych biletów dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wierzchowo w roku 2019 2018-12-17 11:33 Zakończone
Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo 2018-10-23 13:38 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w m. Wierzchowo. Działki ewid. 615/1, 862/2, 774/1 2018-07-04 13:32 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna 2018-03-26 13:29 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna 2018-03-07 08:29 Zakończone
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 2017-11-27 12:33 Zakończone
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. 2017-10-30 14:19 Zakończone
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. 2017-05-25 13:25 Zakończone
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół 2016-12-07 13:46 Zakończone
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł 2016-07-21 14:40 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep 2016-06-13 11:53 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 2016-05-18 14:35 Zakończone
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow Urzedu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespolu Szkol w Swierczynie - uzupelnienie 2 2015-07-03 14:34 Zakończone
Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie 2015-06-09 10:42 Zakończone
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 3 2014-12-12 20:12 Zakończone
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 2 2014-12-04 11:40 Zakończone
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników 2014-11-14 13:47 Zakończone
Wierzchowo: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie 2014-10-17 11:58 Zakończone
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł 2014-09-01 13:12 Zakończone
Zakup i dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w celu realizacji inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU WIERZCHOWO ? BĘDLINO? 2014-07-25 10:47 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo. 2014-07-08 14:26 Zakończone
Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego 2014-05-16 10:57 Zakończone
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe o mocy do 20kW 2014-05-12 14:34 Zakończone
Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie. 2014-01-13 12:36 Zakończone
Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica. 2014-01-13 12:32 Zakończone
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk. 2013-11-22 11:39 Zakończone
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 2013-07-16 13:31 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci. 2013-06-24 13:21 Zakończone
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół 2013-06-13 13:14 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2013-06-11 14:50 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo 2013-05-24 11:48 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2013-03-05 13:54 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2013-01-22 12:52 Zakończone
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gmine Wierzchowo 2013-01-02 13:35 Zakończone
Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo 2013-01-02 10:32 Zakończone
Przetarg na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach POKL 2012-12-27 09:57 Zakończone
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2012-12-20 15:27 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-11-09 11:28 Zakończone
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk 2012-11-08 11:19 Zakończone
Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 2012-11-06 10:24 Zakończone
Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2012-11-06 10:19 Zakończone
Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej w miejscowości Świerczyna, Gmina Wierzchowo. 2012-10-01 13:58 Zakończone
BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: WIERZCHOWO, ŻABIN, ŻEŃSKO, ŚWIERCZYNA, SOŚNICA, BĘDLINO, OTRZEP, WIELBOKI, RADOMYŚL 2012-08-29 14:30 Zakończone
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY 2012-01-17 13:00 Zakończone
Przetarg na zakup oleju napędowego, etyliny Pb-95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk. 2011-12-16 13:43 Zakończone
Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Wierzchowo. 2011-11-09 11:26 Zakończone
Przetarg na wykonanie trzech przecisków pod drogą powiatową dla sieci kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej Świerczyna-Otrzep. 2011-09-08 11:04 Zakończone
Przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo etap I 2011-09-06 12:25 Zakończone
Przetarg na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej 2011-07-28 15:28 Zakończone
Przetarg na: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo 2011-07-01 11:05 Zakończone
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10 2011-06-27 12:36 Zakończone
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10 2011-05-26 15:14 Zakończone
Przetarg na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa 5 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo 2011-05-26 14:50 Zakończone