Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek Drawski 2020-12-01 11:01 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo 2020-08-21 10:46 Po terminie składania ofert
Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo 2020-05-07 14:11 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie 2020-04-30 10:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otrzep 2019-09-18 11:09 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pom. oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania 2019-07-31 12:24 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pom. oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania 2019-07-18 09:46 Po terminie składania ofert
Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie 2019-06-24 14:37 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników 2019-06-04 12:43 Po terminie składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników 2019-05-24 09:55 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2019-05-08 14:14 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-03-11 12:52 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-02-21 09:43 Po terminie składania ofert
Budowa przedszkola w Wierzchowie 2019-01-25 14:19 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozów regularnych na podstawie miesięcznych biletów dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wierzchowo w roku 2019 2018-12-17 11:33 Po terminie składania ofert
Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo 2018-10-23 13:38 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w m. Wierzchowo. Działki ewid. 615/1, 862/2, 774/1 2018-07-04 13:32 Po terminie składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna 2018-03-26 13:29 Po terminie składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna 2018-03-07 08:29 Po terminie składania ofert
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W ROKU 2018 2017-11-27 12:33 Po terminie składania ofert
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. 2017-10-30 14:19 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. 2017-05-25 13:25 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół 2016-12-07 13:46 Po terminie składania ofert
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł 2016-07-21 14:40 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep 2016-06-13 11:53 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 2016-05-18 14:35 Po terminie składania ofert
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow Urzedu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespolu Szkol w Swierczynie - uzupelnienie 2 2015-07-03 14:34 Po terminie składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie 2015-06-09 10:42 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 3 2014-12-12 20:12 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników - przetarg nr 2 2014-12-04 11:40 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników 2014-11-14 13:47 Po terminie składania ofert
Wierzchowo: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie 2014-10-17 11:58 Po terminie składania ofert
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł 2014-09-01 13:12 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w celu realizacji inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ TŁOCZNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU WIERZCHOWO ? BĘDLINO? 2014-07-25 10:47 Po terminie składania ofert
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo. 2014-07-08 14:26 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego 2014-05-16 10:57 Po terminie składania ofert
Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe o mocy do 20kW 2014-05-12 14:34 Po terminie składania ofert
Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie. 2014-01-13 12:36 Po terminie składania ofert
Remont połączony z modernizacją istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica. 2014-01-13 12:32 Po terminie składania ofert
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk. 2013-11-22 11:39 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 2013-07-16 13:31 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci. 2013-06-24 13:21 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci z terenu Gminy Wierzchowo do szkół 2013-06-13 13:14 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2013-06-11 14:50 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo 2013-05-24 11:48 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2013-03-05 13:54 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2013-01-22 12:52 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gmine Wierzchowo 2013-01-02 13:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek, Gmina Wierzchowo 2013-01-02 10:32 Po terminie składania ofert
Przetarg na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach POKL 2012-12-27 09:57 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2012-12-20 15:27 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-11-09 11:28 Po terminie składania ofert
Zakup oleju napędowego, etyliny Pb - 95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk 2012-11-08 11:19 Po terminie składania ofert
Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 2012-11-06 10:24 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usługi zarządzania projektem pn.: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 2012-11-06 10:19 Po terminie składania ofert
Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej w miejscowości Świerczyna, Gmina Wierzchowo. 2012-10-01 13:58 Po terminie składania ofert
BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: WIERZCHOWO, ŻABIN, ŻEŃSKO, ŚWIERCZYNA, SOŚNICA, BĘDLINO, OTRZEP, WIELBOKI, RADOMYŚL 2012-08-29 14:30 Po terminie składania ofert
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY 2012-01-17 13:00 Po terminie składania ofert
Przetarg na zakup oleju napędowego, etyliny Pb-95, olejów silnikowych, oleju hydraulicznego i przekładniowego oraz smarów do łożysk. 2011-12-16 13:43 Po terminie składania ofert
Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Wierzchowo. 2011-11-09 11:26 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonanie trzech przecisków pod drogą powiatową dla sieci kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej Świerczyna-Otrzep. 2011-09-08 11:04 Po terminie składania ofert
Przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchowo etap I 2011-09-06 12:25 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę armatury wodociągowej i kanalizacyjnej 2011-07-28 15:28 Po terminie składania ofert
Przetarg na: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa pięciu przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo 2011-07-01 11:05 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10 2011-06-27 12:36 Po terminie składania ofert
Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wierzchowo, działki nr 558/1, 731/1, 553/10 2011-05-26 15:14 Po terminie składania ofert
Przetarg na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek oraz budowa 5 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo 2011-05-26 14:50 Po terminie składania ofert