herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2014 rok. 2015-04-24 12:20
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Wierzchowo za 2014 rok. 2015-04-24 12:18
Uchwała budżetowa na 2014r 2014-01-16 13:30
Uchwała Nr CXI.433.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzchowo na 2014 rok 2013-12-04 13:20
Uchwała Nr CXI.434.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Wierzchowo o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 2013-12-04 13:22
Uchwała Nr CXI.449.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzchowo na 2014 rok. 2013-12-04 13:24
Uchwała Nr IV.42.Z.2014 Składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Wierzchowo na lata 2014 - 2029 2014-02-25 14:58
Uchwała Nr IV.43.Z.2014 Składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Wierzchowo na 2014 r. 2014-02-25 15:00