Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na rok 2020 - KATALOG -
katalog Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wierzchowo - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na wymiane kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy oraz wymiane grzejników w pomieszczeniach GZGK - KATALOG -
katalog Przetarg na sprzedaż samochodu ŻUK i przyczepy kempingowej - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy budowie przedszkola w Wierzchowie 2019-04-12 12:21
katalog Przetarg na zbycie samochodu marki Renault Kangoo oraz koparko-spycharki Białoruś - KATALOG -
katalog Budowa Przedszkola w Wierzchowie - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania Remontu trzech sanitariatów w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2019-03-12 12:56
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbiuoru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo, ul. Szkolna 6 2019-03-04 09:40
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu komór próżniowych w przepompowni ścieków dla kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w miejscowości Wierzchowo ul. Szkolna 6 dz. nr 304/1 2019-02-19 14:41
dokument Obwieszczenie rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica 2019-02-08 14:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy WIerzchowo o treningu uruchamiania syren alarmowych w Gminie Wierzchowo w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:34
katalog Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu użytkowania wiatrołapu na cele sanitarne w świetlicy wiejskiej w Sośnicy - KATALOG -
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-12-14 10:29
katalog Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 - KATALOG -
dokument Informacja o zawarciu umowy partnerskiej 2018-11-26 11:08
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-09-10 11:24
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie 2018-08-31 10:55
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2018-08-30 10:31
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-08-07 09:51
dokument Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2018-07-27 09:04
katalog Ogłoszenie o zamówieniu: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie - KATALOG -
katalog Taryfy na wodę i ścieki na okres 26 maj 2018 do 25 maj 2021 - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę dostawy i wymiany drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-02-12 15:07
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2018-02-12 15:01
dokument Instrukcja dla wykonawców na realizację zadania pn. Obsługa rawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2017-12-11 13:19
katalog Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo - KATALOG -
katalog Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok. - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie - KATALOG -
dokument Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. 2017-08-17 15:22
dokument Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: "Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2017-08-03 12:52
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę montażu wykładziny obiektowej wielowarstwowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy WIerzchowo 2017-04-03 12:09
katalog Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane. - KATALOG -
katalog Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie po nazwą "Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim Gmina Wierzchowo 2016-09-08 13:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2016-09-06 12:18
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji technicznej. 2016-08-25 14:28
katalog Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe - wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Wierzchowie". - KATALOG -
katalog Konsultacje społeczne w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015 ? 2025. - KATALOG -
katalog Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2016 rok. - KATALOG -
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015-2020 - KATALOG -
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pod nazwą: "Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo" 2014-12-29 11:30
dokument Instrukcja dla wykonawców na zadanie pod nazwą: Obsługa prawna Urzędu Gminy Wierzchowo 2014-12-17 10:20
dokument Zapytanie cenowe na przeprowadzenie 3 konferencji. 2014-12-11 12:38
dokument Zapytanie cenowe na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu. 2014-12-11 12:37
dokument Zapytanie cenowe na wykonanie broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, ulotek, tablic informacyjnych przeprowadzenia oraz tablic pamiątkowych. 2014-12-11 12:34
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-26 12:12
dokument Instrukcja dla wykonawców na zadanie :Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2014-08-07 09:47
katalog Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i administracji cmentarzy - KATALOG -
katalog Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014 do 30.03.2015 r. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych. 2013-12-11 13:00
katalog Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych - KATALOG -
dokument Zmiany w obowiązku meldunkowym. 2013-06-04 09:18
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór do projektu systemowego "Szansa na przyszłość" na rok 2013. 2013-02-26 14:25
katalog Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2013r. - KATALOG -
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do składania ofert - kalkulacji cenowych na organizację i przeprowadzenie szkoleń. 2012-05-22 09:39
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sołectwie Radomyśl oraz Żeńsko 2012-04-10 08:35
katalog Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2012r. do 30.03.2014 r. - KATALOG -
katalog Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest w 2012r. - KATALOG -
katalog Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2012r. - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych - KATALOG -
katalog Wyvbór najkorzystniejszej oferty - KATALOG -
dokument 2018-07-26 12:24
dokument 2018-07-26 12:21
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w związku z realizacją projektu systemowego ,, Szansa na przyszłość? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przesłania ofert - kalkulacji cenowych na szkolenia. 2011-06-22 11:40