Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca ocieplenia budynku Biblioteki w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 114 w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie złego stanu technicznego budynku w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie brakujących i wymianę zbutwiałych elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Osieku Drawskim - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe przy ulicy Lipowej - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie usunięcia zalegającego piasku przy krawężnikach na terenie m. Wierzchowo - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu lamp na ul. Lesnej w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca podniesienia studzienek kanalizacyjnych i burzowych przy ul. Długiej 27 w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wykoszenia traw przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Leśnej w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca przywrócenia kursowania autobusu relacji Kalisz Pomorski - Złocieniec - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu budowy fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Wierzchowo na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu rozlewanej na pola gnojowicy na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca podjęcia działań w zakresie wolno biegających psów w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchówko - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca budowy chodników w miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca zamontowania opraw oświetleniowych przy posesjach 78 i 81 w miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca rozważenia zmiany lokalizacji placu zabaw w miejscowości Osiek Drawski - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej w sprawie wycięcia drzewa oraz przycięcia gałęzi w miejscowości Wielboki - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zasypania dziur na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca montażu lampy oświetleniowej przy posesji nr 114 w miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca możliwości i warunków przyłączenia do sieci gazowej miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wycięcia suchych drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wycięcia drzewa na odcinku drogi od ronda do Zakładu Karnego - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca położenia dywanika asfaltowego w miejscowości Sośnica - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca udrożnienia przepustu w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania na placu zabaw w miejscowości Będlino stojaka na rowery - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca oczyszczenia i udrożnienia studzienek odprowadzających wody opadowe oraz pogłębienie i oczyszczenie rowu na ul. Lipowej - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Kazimierza Pajora dotycząca podjęcia działań zmierzających do przebudowy dwóch dróg gminnych wchodzących w skład ulic Leśna i Parkowa w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca naprawy wjazdu na drogę polną z drogi wojewódzkiej nr 177 w obrębie Sośnica - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca udrożnienia drogi śródpolnej w miejscowości Sośnica - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycinki drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca dokonania wizji lokalnej budynku przylegającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca ustawienia znaku A-17 na drodze powiatowej w miejscowości Osiek Drawski - KATALOG -
katalog Zapytanie radnego Józefa Janickiego dotyczące terminu montażu oprawy oświetleniowej w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania pobocza drogi powiatowej w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania placu przy skrzynkach pocztowych w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bonin - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Ireneusza Jung dotycząca wystąpienia z wnioskiem do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru w miejscowości Osiek Drawski - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnej Grażyny Gucze dotycząca zamontowania bramy wjazdowej na placu zabaw w Żabinie oraz oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy tego placu - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 46 - 48 w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca zamontowania lustra drogowego na ul. Długiej w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu dachu sali wiejskiej w Świerczynie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej dotycząca zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielboki - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości Będlino - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dotycząca usunięcia zalegającego piachu i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach ulic miejscowości Wierzchowo - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 58 - 62 w Wierzchowie - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dotycząca wykonania prac porządkowych na przystanku autobusowym w miejscowości Otrzep - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej w miejscowości Świerczyna - KATALOG -
katalog Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca wykoszenia krzewów i zarośli na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Długiej w Wierzchowie - KATALOG -