Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu 21 października 2018 r. 2018-10-16 13:41
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 5 w Wierzchowie 2018-10-11 11:29
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 4 w Wierzchowie 2018-10-11 11:32
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 3 w Wierzchowie 2018-10-11 11:28
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 2 w Wierzchowie 2018-10-11 11:28
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników w obwodzie Nr 1 w Świerczynie 2018-10-11 11:27
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Wierzchowie 2018-10-11 11:32
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Wierzchowie 2018-10-11 11:26
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Wierzchowie 2018-10-11 11:25
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Wierzchowie 2018-10-11 11:25
dokument Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Świerczynie 2018-10-11 11:24
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 14:00
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 13:57
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 13:55
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 14:02
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzchowo o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 10:51
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wierzchowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 09:46
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. 2018-09-24 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przeza wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika 2018-10-02 12:30
dokument Informacja z dnia 13 września 2018 r. o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie 2018-09-18 13:36
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie 2018-09-18 13:35
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samoprządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-14 09:28
dokument Informacja z dnia 12 września 2018 r o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzchowie 2018-09-18 13:37
dokument Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2018-09-06 10:17
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o podziale Powiatu Drawskiego na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 2018-08-27 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 2018-08-27 07:56
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 10:30
dokument Zarządzenie Nr 274/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-20 10:55
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-20 10:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-04-04 12:49