herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej PE 32 do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działki nr ewid. 581/9 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2018-10-05 10:15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji poegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" na terenie działek nr ewid. 50/9 i 50/10 obręb Sośnica 2018-10-01 13:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo przekazaniu celem uzgodnienia Staroście Drawskiemu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?Wierzchowo Solar Park? na terenie działek nr ewid. 50/9 i 50/10 położonych w obrębie miejscowości Sośnica, gmina Wierzchowo 2018-08-30 13:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o przekazaniu celem uzgodnienia Staroście Drawskiemu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej PE 32 do istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działki nr ewid. 581/9 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2018-08-28 12:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45/17 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu (namiotu) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2018-04-06 12:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu - namiotu tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo 2018-03-15 15:06
OBWIESZCZENIE o skierowaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa magazynu - namiotu tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dla terenu działki nr ewid. 574/60 położonej w obrębie miejscowości Wierzchowo. 2018-03-15 15:06