herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 677 oraz 15/1 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-08-16 15:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gm. Wierzchowo 2018-07-31 08:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-20 13:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-22 13:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-06-21 09:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-11 13:06
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-06-04 12:25
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-05-23 09:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-04-13 10:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-29 14:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-20 08:03