herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 165/8 oraz 34 położonych w obrębie wsi Żabin, gmina Wierzchowo. 2018-11-08 12:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gmina Wierzchowo 2018-10-11 12:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-10-10 12:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gm. Wierzchowo 2018-09-25 13:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie działek nr ewid.: 82/4, 616, 52, 53, 678, 72, 50, 71, 69, 70, 615/1, 484, 770, 365, 364/1, 363/1, 4/4, 4/1, 5, 361/1, 7, 9/3, 10, 11, 360, 677, 12, 15/1, 14/3, 357, 13, 15/2, 16/8, 16/9, 354, 353/6, 16/10, 16/7, 16/2, 353/7, 352/4, 351/1, 350, 349 oraz 613/2 położonych w obrębie wsi Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2018-09-25 13:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie działek nr ewid.: 216/7, 641, 128/1, 128/4, 81/8, 612/1, 79, 78, 75/2, 75/1, 129, 74, 73/3, 132, 133/2, 134, 135/2 oraz 612/4 położonych w obrębie wsi Wierzchowo, gmina Wierzchowo. 2018-09-24 12:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 165/8 oraz 34 położonych w obrębie m. Żabin, gm. Wierzchowo 2018-09-24 12:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 677 oraz 15/1 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-08-16 15:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 127/3 obręb Garbowo, gm. Wierzchowo 2018-07-31 08:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-20 13:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-22 13:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-06-21 09:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-06-11 13:06
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-06-04 12:25
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-05-23 09:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo 2018-04-18 09:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-04-13 10:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-29 14:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-20 08:03