Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 04 marca 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy i najmu

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Wierzchowo, zarządza co następuje:

 

* 1. Przeznacza się do najmu lokal użytkowy wymieniony w załączniku
Nr 1 oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej wymienionej w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

* 2. Załączniki, stanowiące wykaz nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 20/2011 Wójta Gminy Wierzchowo
z 04 marca 2010 r.

 

W Y K A Z z dnia 04.03.2011 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość czynszu za

dzierżawę lub stawka wyjściowa do przetargu

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

 

Działka Nr 521/21

pow. 0,0267 ha,

rola R IVb-0,0267 ha, obręb Wierzchowo, KW 21595 nieruchomość obciążona do 31 maja 2011r.

Przedmiot dzierżawy: działka rolna pod uprawę ogrodową

Teren użytkowa-ny rolniczo.

Przetarg w przypadku złożenia przynajmniej dwóch podań.

20,00 zł rocznie

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

2

Dz. Nr 487/2

pow. 1,49 ha rola R IVb - 0,50 ha, RV- 0,99 ha

obręb Wierzchowo,

KW Nr 17662

Nieruchomość nieobciążona.

Uprawy rolne

Jak wyżej.

Jak wyżej.

Od 10,00 zł - 30,00 zł

w zależności od pow. dzierżawy.

Jak wyżej.

3

Dz. Nr 402/19 pow. 0,8097 ha, RV - 0,3448 ha, Lz-RV - 0,2834 ha, RVI-0,1288 ha, Lz-RVI - 0,0527 ha,

obręb Świerczyna

KW 27840, nieruchomość obciążona do 13.03.2011r.

Uprawy rolne

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą. Nieruchomości winny być zagospodarowane po podpisaniu umowy. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie
z aktualnymi przepisami - Zarządzeniem Wójta o wysokości stawek za dzierżawę.

2. Podania o dzierżawę należy składać do 28 marca 2011 r.

3.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona w formie przetargu nieograniczonego po upływie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w przypadku złożenia przynajmniej dwóch podań o dzierżawę.

4.Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/2011

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 04 marca 2010 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do najmu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr działki, położenie, KW, obciążenie

Przeznaczenie, zagospodarowanie
i opis, powierzchnia

Plan zagospodarz-wania przestrzennego gminy

Okres najmu,termin zagospo-

darowa-nia

Wysokość czynszu za najem

Warunki płatności czynszu

1.

Działka Nr 552/3

o pow. 0,2700 ha,

obręb Wierzchowo

KW Nr 21403,

zabudowana, nieruchomość obciążona do 31.05.2011 r.

Lokal użytkowy
o pow. 15,8 m2 Lokal przeznaczony jest pod usługi.

Brak planu. Do dnia 31.12.2003 r. nieruchomość stanowiła

„Urząd Gminy ”

Do

10 lat, od zawarcia umowy

Czynsz miesięczny określony
w wysokości 420,66 zł za 1m2 powierzchni użytkowej + 23 % VAT z waloryzacją roczną.

Czynsz płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

 

 

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, informację o wywieszeniu

tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej,

a także na stronie internetowej urzędu www.wierzchowo.pl. Termin wywieszenia wykazu upływa 21 marca 2011 r.

  1. Zasady aktualizacji opłat - rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług.

  2. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 6 i 7nie dotyczą tej nieruchomości.

  3. Termin zagospodarowania nieruchomości z dniem podpisania umowy.

5. Dodatkowe informacje: tel. 943618836.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 07-03-2011 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:11