Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 170/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych dzierżawy

 

ZARZĄDZENIE Nr 170/2013

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 05 marca 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomości niezabudowane wykazane w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2013 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 05 marca 2013 r.

 

W Y K A Z z dnia 05.03.2013 r.

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 522/6 o pow. 0,3052 ha,

obręb Wierzchowo, KW Nr 16987/4 nieruchomość obciążona do 31 marca 2013 r.

Przedmiot dzierżawy: budynki gospodarcze, grunt pod uprawę ogrodową.

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny kolejowe”.

 

Bezprzetar-gowo.

 

35,00 zł rocznie za dzierżawę gruntu i 18,94 zł za najem budynku wg stawek w zarządzeniach Wójta Gminy.

 

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy od 01 stycznia 2013 r.

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę i najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2013 Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 05 marca 2013 r.

 

W Y K A Z z dnia 5.03.2013 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrzennego
gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 330/5 - pow. 0,05 ha;

Działka Nr 330/6 - pow. 0,04 ha;

Działka Nr 330/7 - pow. 0,04 ha;

Działka Nr 330/8 - pow. 0,042 ha;

o pow. ogółem 0,1720 ha,

obręb Wierzchowo, KW Nr 28800 nieruchomość obciążona do 30 kwietnia 2013 r.

Przedmiot dzierżawy: działka po byłej kopalni żwiru

 

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny rolne”.

Bezprzetargo-wo.

 

40,00 zł rocznie

 

Jednorazowo do 15 marca jeden raz

w roku.

 

2

Działka Nr 83/2 - pow. 0,1393 ha;

obręb Osiek Dr., KW Nr 19660 nieruchomość obciążona do 31 maja 2013 r.

Przedmiot dzierżawy: ogród przydomowy

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny mieszkalno-produkcyjne”.

Bezprzetargo-wo.

 

40,00 zł rocznie

 

Jednorazowo do 15 marca jeden raz

w roku.

 

3

Działka Nr 46/3 - pow. 0,14 ha;

Obręb Żabin, KW Nr 3089 nieruchomość obciążona do 29 kwietnia 2013 r.

Przedmiot dzierżawy: ogród przydomowy

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny mieszkalno-produkcyjne”.

Bezprzetargo-wo.

 

40,00 zł rocznie

 

Jednorazowo do 15 marca jeden raz

w roku.

 

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy.

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowy na dzierżawę mogą być zawarte na okres do 10 lat.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 05-03-2013 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:23