Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/210/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... 2013-02-20 12:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/209/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-02-20 12:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/208/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 2013-02-20 12:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/207/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-20 12:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo. 2013-03-18 11:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok. 2013-02-20 12:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchowo na rok 2013. 2013-02-20 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchowo na rok 2013. 2013-02-20 12:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/202/2013 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2013 2013-02-20 12:01