Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

ZARZĄDZENIE Nr 169/2013

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 12 lutego 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo i uchwały
Nr XXVI/194//2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

* 2. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 169/2013 Wójta Gminy Wierzchowo

z 12 lutego 2013 r.

Wykaz

Nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 555/67

o pow. 0,0808 ha, KW Nr KO1D/00024149/7 obręb Wierzchowo , ul. Długa 32b, niezabudowana., nieobciążona.

Przy drodze powiatowej,

z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody i gazu, z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i/lub usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „osiedle wielorodzinne

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej”.

I ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

15 555,00

+ 23% VAT

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2013 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 169/2013 Wójta Gminy Wierzchowo

z 12 lutego 2013 r.

Wykaz

nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 54/11

o pow. 0,2400 ha, obręb Żabinek, KW Nr KO1D/00022132/1

zabudowana, nieruchomość nieobciążona

Dostęp do drogi powiatowej. Teren po byłym SKR, uzbrojony, zabudowany dwoma wiatami magazynowo-garażowymi - o pow. uż. 39,00 i 117,8 m2, pokrytymi eternitem.

 

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: tereny zurbanizowane wsi i osiedli”.

I ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

29  500,00

 

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2013 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 15-02-2013 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:23