Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 168/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

ZARZĄDZENIE Nr 168/2013

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 12 lutego 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 168/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 12.02. 2013r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 54/10 pow. 0,0599 ha, obręb Żabinek

KO1D/00022132/1 zabudowana, nieobciążona

Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym- 12,8 m2 pokrytym eternitem, bez dostępu do drogi.

Obowiązujący plan do 31.12.2003r. stanowił: tereny zurbanizowane wsi i osiedli”.

Bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej Nr 54/5.

 

Cena: 8 800,00zł

Jednorazo-wo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 13.03.2013 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1.

5.Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 12-02-2013 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:22