Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 163/2013 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

 

ZARZĄDZENIE Nr 163/2013

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do najmu

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksów garażowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania
w najem boksów garażowych w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

§ 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do najmu trzy boksy garażowe oznaczone nr od 9-11 wykazane w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 163/2013 Wójta Gminy Wierzchowo
z 17 stycznia 2013 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do najmu

stanowiącej własność Gminy Wierzchowo.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

 

Działka Nr 98/19

pow. 0,0825 ha - Bi - obręb Osiek Drawski

KW Nr KO1D/00013012/8, zabudowana trzema boksami garażowymi od nr 9-11 z przeznaczeniem na garaż lub pomieszczenie gospodarcze.

 

Przedmiot najmu: 3 boksy garażowe o pow. 16,30 m2 każdy z przeznaczeniem dla najemców lub wła- ścicieli lokali nr 36a/1-3 w Osieku Dr.

 

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny zabudowy mieszkalno-produkcyjnej”.

 

Bezprzetargowo.

 

 

Zgodnie z obowiązującym

zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/2008 z dn. 31.10.2008r.

 

 

Z góry do 10 dnia za dany miesiąc.

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy.

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w najem po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na najem może być zawarta na okres do 10 lat.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 17-01-2013 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:21