herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu z Powiatem Drawskim dotyczącego zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1991Z na odcinku o długości 2 km.". 2012-12-05 10:35
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wierzchowo z budżetu Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-12-05 10:33
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Bożka na działania Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:32
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-12-05 10:30
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:29
Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:29
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ora zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-12-05 10:28
Uchwała Nr XXIII/162/2012 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-05 10:26
Uchwała Nr XXIII/161/2012 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-12-05 10:24
Uchwała Nr XXIII/160/2012 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Wierzchowo. 2012-12-05 10:22
Uchwała Nr XXIII/159/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu "Teatr form różnorodnych" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-12-05 10:22