Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

ZARZĄDZENIE Nr 145/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 09 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do dzierżawy nieruchomość niezabudowaną wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 145/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 09 listopada 2012 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

stanowiącej własność Gminy Wierzchowo.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

dzierżawy

Wysokość

czynszu za

dzierżawę

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 555/88

pow. 0,10 ha - RIVb - obręb Wierzchowo

KW Nr KO1D/00019568/2, nieruchomość nieobciążona.

 

Przedmiot dzierżawy: działka pod rekreację bez trwałej zabudowy.

 

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „tereny niezabudowane przy osiedlu”.

 

Bezprzetargowo.

 

 

W zależności od powierzchni wg zarządzenia Wójta Gminy Nr 105/2008 z dn. 31.10.2008r.

 

 

Jednora-zowo do 15 marca jeden raz w roku.

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy.

3. Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - zarządzeniem Wójta Gminy Wierzchowo o wysokości stawek za dzierżawę.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na okres do 10 lat.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 09-11-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:21