Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 6840.4.2012 o przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo z dnia 15.10.2012 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.4.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 15.10.2012 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 137/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 522/13 o pow. 0,0273 ha, obręb Wierzchowo, ul. Długa 58, KW KO1D/00016987/4, zabudowana, nieruchomość nieobciążona. Sąsiedztwo - zabudowa mieszkalna, dostęp do drogi utwardzonej, uzbrojenie: woda, możliwość podłączenia kanalizacji, energii elektrycznej.

Brak planu. Do 31.12 2003 r. teren stanowił : „teren zabudowy kolejowej”.

Budynek o pow. użytkowej

52 m2 ze strychem nieużytkowym.

I prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 9 200,00 zł brutto

postąpienie 100,00 zł. Wadium 1 000,00 złotych należy wpłacić do 08.11.2012 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 16 listopada 2012 r. o godzinie 1000 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100 % ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 29-10-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:20